23. novembar 2017. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2017. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM  SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2017. GODINI

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška razvoju socijalne ekonomije na teritoriji AP Vojvodine.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis  državne pomoći.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Sredstva u iznosu od 12.500.000,00 dinara se odobravaju  po principu subvencije i refundacije.

Visina sredstva za kapitalne namene može biti:

a) za nabavku mašina ili opreme:  od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti

b) za adaptaciju poslovnog ambijenta: od 300.000,00 do 800.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti

Visina sredstva za tekuće namene može biti:

a) za nabavku repromaterijala: od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti

b) za unapređenje poslovanja: od 100.000,00 do 500.000,00 dinara, odnosno do 50% vrednosti.

Svi iznosi su bez PDV-a i zavisnih troškova.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

 

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privatna preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa važećom dozvolom za rad dobijenom od strane Ministrastva Republike Srbije za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pod uslovima propisanim Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2017. godini, (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava propisana je Pravilnikom.

 

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava uređeni su Pravilnikom.

 

PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave na Javni konkurs se podnose na konkursnim obrascima koje se kao i Pravilnik mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos socijalnoj ekonomiji AP Vojvodine u 2017. godini“, poštom ili lično preko Pisarnice pokrajinskih organa uprave, radnim danom od 9 do 14 sati.

Rok za podnošenje prijava je 07. decembar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 021/487-4250 ili 021/487-4248.

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ OBRAZAC PRIJAVE

PRAVILNIK

July 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates