16. novembar 2017. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za razvoj turističkog potencijala - za pomoć marketinškim aktivnostima za manifestacije na teritoriji AP Vojvodine

Na osnovu člana 11. i člana 22. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu (''Službeni list APV '', broj 69/2016, 27/17-ispr. i 29/17-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14‒ispr., 37/16 i 29/17) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine - za  pomoć marketinškim aktivnostima za manifestacije od međunarodnog i izuzetnog značaja na teritoriji AP Vojvodine, od 07.11.2017. godine (''Službeni list APV '', broj 50/17)(u daljem tekstu: Pravilnik), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), r a s p i s u j e


JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE-

ZA POMOĆ MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA ZA MANIFESTACIJE OD MEĐUNARODNOG I IZUZETNOG ZNAČAJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE


Ciljevi Konkursa su: unapređenje  turističkog potencijala, putem organizovanja turističko - privrednih manifestacija, i drugih međunarodnih skupova, koji doprinose međunarodnoj promociji Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije; marketing, promocija i unapređenja kvaliteta postojećih manifestacija i povećanje broja posetilaca; afirmacije manifestacionog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma AP Vojvodine i povećanje ukupne turističke ponude i promocija turističke ponude AP Vojvodine kroz unapređenje manifestacionog turizma.


VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za finansiranje marketinških aktivnosti koje imaju za cilj promociju turističko – privrednih manifestacija i odobravaju se iznosi u visini:

-    za manifestacije od izuzetnog značaja od 300.000,00 dinara do 3.000.000,00 dinara;

-  za manifestacije od nacionalnog značaja, međunarodnog karaktera, koje se održavaju najmanje 10 godina uzastopno, koje okupljaju više od 100.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva do 15.000.000,00 dinara.

Iznosi iz ovog člana su sa uračunatim PDV-om.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.


PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne institucije/udruženja građana sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, upisana u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Neprofitne institucije/udruženja mogu podneti jednu prijavu na Konkurs, uz uslove propisane Pravilnikom, koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs


POTREBNA DOKUMENTACIJA

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom.


KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.


NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Prijave na Konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom i dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „NE OTVARATI“- „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE”, ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Rok za podnošenje prijave je 27.11.2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4172 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs 

 

ОBRAZAC ZA PREUZIMANJE

PRAVILNIK

June 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates