5. oktobar 2017. - IZMENA Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2017. godini

Na osnovu čl. 11. i 22. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu (''Službeni list APV '', broj 69/2016, 27/17-ispr. i 29/17-rebalans) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14‒ispr., 37/16 i 29/17), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), vrši sledeću izmenu

 

JAVNOG  KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA  U 2017. GODINI

 


Član 1.


    U Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala objavljenom u dnevnom listu ''Dnevnik'' dana 13.08.2017. godine i ''Službenom listu AP Vojvodine'' broj 37/2017 stav 1. se menja i glasi: 

,,Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, Programa 1507 – Uređenje i razvoj u oblasti turizma,  Programska aktivnost 1001 – razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine, Ekonomska klasifikacija 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, sa ukupnim iznosom od 54.100.000,00 dinara, lokalnim samoupravama sa teritorije APV za sufinansiranje projekata iz oblasti turizma koji su od značaja za lokalnu samoupravu.''

 

Član 2.

    U ostalom delu Javni konkurs ostaje nepromenjen.

July 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates