18. oktobar 2017. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2017. godini

Na osnovu čl. 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i čl. 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2017. GODINI
BROJ:144-401-5765/2017-04

Cilj Javnog konkursa je unapređenje konkurentnosti turističke ponude AP Vojvodine na inostranom i domaćem tržištu, kroz podsticanje kvaliteta rada privrednih subjekata.


VISINA I NAMENA SREDSTAVA          

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 62.682.000,00 dinara.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini  do 50%  prihvatljivih troškova i to za:
1. Podizanje nivoa kvaliteta objekata turističke suprastrukture:
        A) najmanje od 500.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara
        B) najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara, a za hotele sa najmanje 4 zvezdice do 4.000.000,00 dinara

2. Unapređenje kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture:
     - najmanje od 400.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara

3. Unapređenje kongresno-turističke ponude:
     - najmanje od 500.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

4. Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata:
     - najmanje od 200.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara

5. Unapređenje inovativnosti privrednih subjekatau u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti:
               A) najmanje od 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara
               B) najmanje od 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara.
           

Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.    

Iznos sredstava za namenu iz tačke 1. pod A) i tačke 3., za objekat koji je predmet prijave i predstavlja zaštićeno kulturno dobro ili deo kulturnog dobra, utvrđuje se u visini do 70%  prihvatljivih troškova, a u cilju stimulisanja održivog korišćenja kulturnih dobara u turističke svrhe.


PRAVO I USLOVI UČEŠĆA            

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici  (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.            

Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu i samo za  jednu namenu sredstava pod  uslovima iz člana 7. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2017. godini (u daljem tekstu Pravilnik).

POTREBNA DOKUMENTACIJA       

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Javni konkurs, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA       

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

PODNOŠENjE PRIJAVA       

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA APV  U 2017. GODINI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave  je 03. novembar 2017. godine.    

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.    

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487-4580 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE

IZJAVE ZA PREUZIMANJE

OBAVEŠTENJE ZA UČESNIKE

PRAVILNIK

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA

 

July 2019
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates