30. septembar 2017. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata od značaja za privredni razvoj AP Vojvodine u 2017. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje


JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ AP VOJVODINE U 2017. GODINI

Cilj dodele bespovratnih sredstava je povećanje produktivnosti i konkurentnosti klaster organizacija.

 
VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju za:

1.    KLASTERE KOJI DELATNOST OBAVLjAJU DO 3 GODINE ZA:
- Projekte u visini od 100.000,00 do 500.000,00 dinara bez PDV-a;
- Opremu u visini od 100.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara bez PDV-a.

2.    KLASTERE KOJI DELATNOST OBAVLjAJU PREKO 3 GODINE ZA:
- Projekte u visini od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara bez PDV-a.

 
PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju klasteri sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapređenje konkurentnosti privrede, kao i:

-    da su upisani u registar Agencije za privredne registre i imaju sedište na teritoriji AP  Vojvodine;
-    da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
-    da su podneli prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom;
-    da imaju najmanje 5 aktivnih članica i da više od polovine ima  sedište na teritoriji AP Vojvodine;
-    da za iste namene nisu koristili sredstva iz budžeta AP Vojvodine, Republike Srbije i lokalne samouprave  u prethodnoj i tekućoj godini.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom Pravilnikom o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata od značaja za privredni razvoj AP Vojvodine u 2017. godini (u daljem tekstu: Pravilnik) koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

 
PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA“  poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4302, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

ОBRAZAC PRIJAVE ZA PREUZIMANJE

IZJAVE ZA PREUZIMANJE

ТABELA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI - KLASTERI DO 3 GODINE

ТABELA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI - КLASTERI PREKO 3 GODINE

PRAVILNIK

August 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates