30. septembar 2017. - Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje troškova organizovanja kongresa u AP Vojvodini u 2017. godini

Na osnovu člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje troškova organizovanja kongresa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini (u daljem tekstu: Pravilnik), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje


KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ORGANIZOVANjA KONGRESA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2017. GODINI


Ciljevi Konkursa su: afirmacija kongresnog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma AP Vojvodine, podizanje profesionalnih standarda kongresnog turizma kao jednom od najprofitabilnijih oblika turističkih kretanja, unapređenje kongresno-turističke ponude, povećanje ukupne turističke ponude AP Vojvodine kroz unapređenje kongresnog turizma, pozicioniranje AP Vojvodine kao poželjne kongresne destinacije.


VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za organizovanje kongresa i odobravaju se u visini do 50% prihvatljivih troškova.

Odobravaju se iznosi od 50.000,00 do 350.000,00 dinara (bez PDV-a).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.


PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti sa teritorije AP Vojvodine koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom i to privredna društva, registrovana u APR, koja su prema finansijskim izveštajima za 2015. i 2016. godinu, razvrstana na mikro i mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i preduzetnici.

Privredni subjekti mogu podneti jednu prijavu na Konkurs, uz uslove propisane Pravilnikom, koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom.


KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.


NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Prijave na Konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom i dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom na licu koverte „NE OTVARATI“- „PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ORGANIZOVANjA KONGRESA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI”, ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4172 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

ОBRAZAC PRIJAVE I IZJAVE

PRAVILNIK

August 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates