12. april 2016. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima sa teritorije AP Vojvodine, za organizaciju međunarodne turističke manifestacije od nacionalnog značaja

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) , 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Službeni list APV“, broj 54/2015), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,    r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA  UDRUŽENjIMA   SA TERITORIJE AP VOJVODINE,   ZA ORGANIZACIJU MEĐUNARODNE TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG ZNAČAJA
Broj: 133-401-2082/2016-03

Pokrajinski  sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova obezbedio je sredstva Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu, Program 1507 – Uređenje i razvoj u oblasti turizma, programska aktivnost 1001 - Razvoj turističkog potencijala AP Vojvodiene, ekonomska klasifikacija 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama u iznosu od 10.000.000,00 dinara, izvor 01 00 – Prihodi iz budžeta.


NAMENA KONKURSA:

Organizacija međunarodne turističko  manifestacije od nacionalnog značaja.  

Visina traženih sredstava ne može biti veća od 10.000.000,00 dinara (slovima: deset miliona dinara).

CILj KONKURSA:

Unapređenje turističkog potencijala putem organizovanja manifestacije   koja doprinosi međunarodnoj promociji  AP Vojvodine i  Republike Srbije.

USLOVI KONKURSA:

1.    Pravo učešća na Konkursu imaju Udruženja  sa teritorije AP Vojvodine.

2.    Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom.

3.    Za manifestaciju koja će se finansirati neophodno je da:
•    je manifestacija od nacionalnog značaja;
•    se održava  na teritoriji   AP Vojvodine;
•    je međunarodnog karaktera;
•    se održava najmanje  15 godina uzastopno;
•    okuplja više od 150.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva, na godišnjem nivou.


DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

1.    Popunjen konkursni obrazac;

2.    Kopija rešenja o registraciji;

3.    Kopija rešenja o PIB-u;

4.    Kopija OP obrasca;

5.    Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza: dve istovetne blanko solo menice registrovane od strane poslovne banke (prilaže se prilikom potpisivanja ugovora);

6.    Izjava kojom se potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da se manifestacija održava, uzastopno i neprekidno, najmanje  15 godina, te da okuplja najmanje 150.000 posetilaca, na godišnjem nivou.


Prijave za Konkurs podnose se na konkursnom obrascu koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „Ne otvarati-Konkurs manifestacije – turizam“, poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 18. aprila 2016. godine. 

DONOŠENjE ODLUKE:

Prednost prilikom dodeljivanja sredstava imaće manifestacije koje su nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine“.

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve 021/487 4669, 456 790, 487 4580.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE

January 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates