2. februar 2016. - KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstavalokalnim samoupravama
u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini
zasufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture

 
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru programske aktivnosti Razvoj saobraćaja i putne infrastrukture u Autonomnoj pokrajini Vojvodini,dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara (Kapitalni transferiostalimnivoimavlasti).

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i razvoj biciklističkog saobraćaja u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Namene Konkursa su:


a)        sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja;

b) sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za   usporavanje saobraćaja u neposrednoj blizini školskih i predškolskih ustanova;

c)   sufinansiranje izmeštanja autobuskih stajališta sa saobraćajnih traka kolovoza;

d) sufinansiranje izgradnje biciklističkih odnosno pešačko-biciklističkih staza sa posebnim akcentom na turističke destinacije.


USLOVI KONKURSA:

1.         Pravo učešća na Konkursuimaju lokalne samouprave u AP Vojvodini, koje su po prethodnim konkursima ispunile sve ugovorne obaveze prema Sekretarijatu.

Lokalne samouprave mogu da konkurišu isključivo sa jednom prijavom za jednu od namena Konkursa.

2.         Najveći iznos traženih sredstava je ograničen, po namenama:

a)   na 1.000.000,00 dinara,

b)  na 1.500.000,00 dinara,

c)na 2.000.000,00 dinara i

d)  na 3.000.000,00 dinara.

 
3.         Minimalno sopstveno učešće lokalne samouprave je 20% u odnosu na ukupnu vrednost investicije sadržane u prijavi. Prednost pri odlučivanju za dodelu sredstava imaju lokalne samouprave, koje obezbede veće sopstveno učešće.

4.         Za slučaj izbora namene a, potrebno je dostaviti lokacijsku dozvolu ili lokacijske uslove, izdate od strane organa nadležnog za poslove urbanizma, kao i planiranu vrednost javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

U slučajevima izbora namene b,ci duzimaće se u razmatranje isključivoprojektno-tehnička dokumentacija na osnovu koje se neposredno može pristupiti izvođenju radova. U slučaju da se prijava odnosi na više lokacija, za svaku je potrebno dostaviti odgovarajuću projektno-tehničku dokumentaciju.

5.         Prijave na Konkurs podnose se putem konkursnih obrazaca, koji se mogu preuzeti  sa sajta  www.spriv.vojvodina.gov.rsi sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljajuu zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati - Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV - 2016.'', poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

6.         Rok za podnošenje prijave je 29.02.2016. godine.

7.         Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtuSekretarijata,nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon: 021 487 43 24 ili e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OBRAZAC ZA PREUZIMANjE

January 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates