Đoković: 30 miliona dinara kreativnoj ekonomiji za refundaciju do 90 odsto ukupnih troškova po konkurisanom projektu

Novi Sad, 26. mart 2018. – Drugu godinu za redom Pokrajinski sekrearijat za privredu i turizam Pokrajinske vlade AP Vojvodine izdvaja značajna sredstva namenjena kreativnoj ekonomiji. Nakon prošle u kojoj je sa 20 miliona dinara Sekretarijat načinio pionirski iskorak u domenu kreativne ekonomije kao do sada neprepoznatog, a brzorastućeg dela privrede, nedavno objavljenim konkursima za 2018. godinu izdvojeno je ukupno 30 miliona dinara za kreativnu ekonomiju.

Podsećamo da se pod kreativnom ekonomijom ne podrazumevaju delatnosti koje spadaju u umetničke i stare zanate, ali koje su kao i zanati zasnovane na individualnoj kreativnosti, veštinama i talentu. U njih naročito spadaju delatnosti reklamne industrije, arhitekture, trgovine i restauracije umetnina i antikviteta, izrade umetničkih dela namenjenih tržištu, industrijski i modni dizajn, filmska, video industrija i animirani film, mobilne aplikacije, muzička industrija, scenske umetnosti, izdavaštvo, izrada softvera, video igara, kompjuterske usluge i tome slično.

Sekretarijat je kroz dva nova konkursa u oblasti kreativne ekonomije izdvojio po 15 miliona dinara za refundiranje troškova kapitalnih ulaganja u kreativnoj proizvodnji, kao i troškova tekućih ulaganja namenjenih novom proizvodnom ciklusu. Cilj Sekretarijata je da pokrivanjem gotovo celokupnog izdatka kretaivnog preduzetnika u domenu kapitalnog ulaganja podigne nivo njegove tehnološke osposobljenosti, obim proizvodnje i konkurentnost, te da putem tekuće subvencije omogući novi proizvodni zamajac kroz novu likvidnost, sveža i gotovo besplatna obrtna sredtstva.

Sekretarijat je posebno modelirao metod koji omogućuje da se kreativni preduzetnici ne opterete sredstvima obezbeđenja u vidu skupih bankarskih garancija, zaloga, hipoteka ili menica. Na taj način preduzetnik je potpuno ekonomski i administrativno rasterećen, a Sekretarijat je time preuzeo na sebe deo rizika preduzetničkog uspeha. Uopšte stav Sekretarijata je da državna alokacija poreskih prihoda u svrhu razvoja mora biti usmerena na razvojne podsticaje koji u sebi uključuju i preuzimanje državnog rizika za neuspelost preduzetničkog poduhvata. Otuda smatramo da je u cilju razvoja, a naročito ovakvih oblika privređivanja, neophodno minimizirati ili potpuno eliminisati sredstva obezbeđenja, a naročito ona kroz mehanizme poslovnih banaka od kojih se isključiva pozitivna korist iskazuje u bankarskim bilansima.

U Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama, neuspelost u domenu kreativne ekonomije i start up preduzetništva dostiže do 80 procenata. Mišljenja smo da individualna kreativnost, veza za kulturom, inostrana prepoznatljivost i prihvatljivost kreativnog preduzetništva, ali i visok stepen ekonomske dodate vrednosti i multiplikacija na ekonomiju ali i socijalnu sferu, a takođe time i rast poreskih prihoda Države, potpuno opravdavaju model podsticaja koji je Sekretarijat koncipirao. Ujedno smatramo da je isti dobar način koji bi i drugi nadležni državni organi, ali i drugi pozvani akteri trebalo da koriste u podsticanju kreativne, ali i klasične, privrede. Pri tome treba imati u vidu da koncept Sekretarijata nije teoretski projekat, već praktično testiran drugu godinu za redom.

Prvim konkursom refundira se do 90 odsto ukupnih troškova nabavke mašina,  opreme, ili softvera, odnosno u iznosu od najmanje 30.000 dinara do najviše 600.000 dinara. Drugim konkursom se refundira do 80 odsto kupovne vrednosti nabavke repromaterijala i sirovina do maksimalnog iznosa od  pola miliona dinara. Na ovaj način, sam preduzetnik je rasterećen inicijalnog ulaganja i izdvaja tek 10 do 20 odsto od ukupnog iznosa.

Oba konkursa su objavljena na veb sajtu Sekretarijata i otvorena su do 24. aprila 2018. godine.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, uputio je i reči podrške predsedniku Vlade Republike Srbije, Ani Brnabić, povodom nedavno održane osnivačke sednice prvog Saveta za kreativne industrije u Srbiji koja je održana u Mokrinu. On je dodao da će Savet zasigurno biti jedan od pokretača daljih tokova u okviru kreativne ekonomije, te da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam apsolutno spreman da svoja iskustva i resurse u ovom domenu podeli sa Savetom u cilju doprinosa privredi Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine.

August 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates