Saopštenje povodom Osmog marta Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Novi Sad, 8. mart 2016. - Pokrajinski sekretarijat podseća da je prvi nacionalni dan žena obeležen u SAD, 28. februara 1909. godine u znak sećanja na štrajk radnica u tekstilnoj industriji u Njujorku, kada su žene protestovale zbog loših uslova rada. Socijalistička internacionala je naredne godine uspostavila 8. mart kao Međunarodni dan žena u znak poštovanja prema pokretu za ženska prava, a i kako bi se izgradila podrška za ostvarivanje univerzalnog prava glasa za žene.

Međunarodni dan žena nas podseća da se žene širom sveta i dalje suočavaju sa neravnopravnošću. Često su žene i devojčice diskriminisane u oblasti zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja. U mnogim zemljama žene zarađuju manje od muškaraca, iako su na istim pozicijama, rade u nesigurnim uslovima sa malim prihodima i istovremeno snose najveći teret brige o porodici i domaćinstvu, ređe su vlasnice imovine i zemlje nego muškarci, što ima negativne posledice na njihov položaj i mogućnosti. Svakoga dana hiljade žena i devojčica su žrtve rodno zasnovanog nasilja, uključujući i seksualno nasilje, trgovinu ljudima, prisilne i maloletničke brakove.

Ravnopravnost žena i muškaraca u Republici Srbiji garantovana je Ustavom, a zaštita ljudskih prava žena obezbeđena je relevantnim zakonima. Uprkos tome, treba naglasiti da je pred nama još dug put do ostvarivanja pune ravnopravnosti žena i muškaraca, pravne i faktičke, na kojem međunarodne, vladine, nevladine i sve druge organizacije moraju da rade zajedno.

U svom delovanju Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova posebno se fokusirao na unapređenje sveobuhvatnog okvira za delotvornu i efikasnu zaštitu i podršku žena sa iskustvom nasilja u porodici ili u partnerskim odnosima. Od 2009. godine od kako Pokrajinski sekretarijat sprovodi mere za suzbijanje nasilja održano je oko 300 edukacija sa gotovo 3000 učesnika iz svih nadležnih institucija u svih 45 opština na teritoriji AP Vojvodine. Podržano je formiranje jedinstvenog SOS telefona za teritoriju AP Vojvodine 0800 10 10 10, kao i izgradnja sigurnih kuća u Somboru, Zrenjaninu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici.

Od 2014. godine sprovodi se program za ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom nasilja sa ciljem unapređenja procesa njihovog oporavka i povratka u život bez nasilja. Pored toga, značajni napori učinjeni su kako bi se rodna ravnopravnost polova uključila u sve programe i projekte pokrajinskih organa, te da se obezbedi da sve aktivnosti koje pokrajinski organi sprovode uzimaju u obzir specifični položaj i potrebe žena i muškaraca, doprinose smanjenju neravnopravnosti žena i muškarca i ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Imajući u vidu da će se upravo ove godine u Republici Srbiji na svim nivoima održati izbori, posebna pažnja treba da se obrati na podršku političkoj participaciji žena, kao i njihovom većem uključivanju u procese donošenja odluka. Učešće i zastupljenost žena u političkom životu prestavlja poseban izazov. Pitanje zastupljenosti žena u parlamentima i političkim telima je pitanje demokratičnosti.

Žene predstavljaju preko 50 odsto populacije. Njihova nedovoljna zastupljenost u procesima i na mestima donošenja odluka ukazuje na to da još uvek postoje tradicionalne barijere koje sprečavaju da se njihov glas čuje i potrebe uzmu u obzir.

April 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates