Saopštenje Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polovaPokrajinski sekretarijat aktivno je učestvovao u svim do sada organizovanim debatama o Predlogu zakona i precizno su iznete sve naše primedbe, naročito neophodnost da status mehanizama na pokrajinskom nivou bude jasno vidljiv. Smatramo da je ispravna odluka da se predlog zakona revidira, imajući u vidu veliki broj primedbi na sadržaj predloga, i ističe da proces kreiranja mora podrazumevati učešće postojećih mehanizama za rodnu ravnopravnost na svim nivoima, i lokalnih i pokrajinskih, stručnjakinja i stručnjaka u ovoj oblasti, kao i aktivistkinja i aktivista civilnog sektora.

Imajući u vidu značaj ovog zakona, Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova smatra da je posebno važno da se predloženi naziv zakona promeni, te da se vrati prvobitno predložen naziv „Zakon o rodnoj ravnopravnosti“ koji terminološki preciznije određuje vrednosti i prava koja se ovim predlogom dokumenta definišu. Takođe je potrebno da se u predlogu zakona jasnije definiše obrazovanje mehanizama za rodnu ravnopravnosti na teritoriji autonomne pokrajine, kao i njihova uloga u nadzoru nad primenom zakona.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova spreman je da, kao i do sada, pruži stručnu podršku i aktivno učestvuje u pripremi dokumenta čija će primena istinski doprineti unapređenju života žena i muškaraca u Republici Srbiji.

April 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates