Pismom o namerama između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i nemačkog GIZ-a do lakšeg zapošljavanja ljudi iz osetljivih grupa

  

Novi Sad, 17. maj 2021. - Pismo o namerama između programa Nemačke razvojne saradnje ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji'' koji sprovodi Nemačka međunarodna organizacija za saradnju GIZ i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, svečano je potpisan danas u Pokrajinskoj vladi i praćen je uručenjem sertifikata korisnicima ovog programa.

Danas je potpisan i Memorandum o saradnji između pomenutog Programa GIZ-a i Kancelarije za Inkluziju Roma AP Vojvodine.  

Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanig grupa u Srbiji“ se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dok potpisani dokumenti imaju za cilj da olakšaju sprovođenje mera za zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika i drugih osetljivih grupa na teritoriji AP Vojvodine, kao i unapređenje lokalnih institucionalnih okvira, mehanizama i usluga u oblasti socijalnog uključivanja osetljivih grupa. Na teritoriji Republike Srbije je preko 2.000 uspešnih korisnika ovog Programa.

Potpisnici su istakli su da su pomenuti dokumenti u skladu sa nacionalnom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i da je od ključne važnosti osnaživanje ranjivih kategorija, kako bi koristili raspoložive mehanizme zapošljavanja.

,,Pitanje inkluzije, podrške i pružanja pomoći pripadnicima romske zajednice jeste pitanje za celokupno društvo koje ume da iznađe mehanizme pomoći i saradnje sa onim institucijama i organizacijama koje zajedničkim kapacitetima mogu da pruže adekvatan odgovor i podršku. Potrebno je raditi na izgradnji i održanju sistema koji ranjive kategorije stanovništva neće marginalizovati, već im omogućiti ravnopravan status i jednake mogućnosti u svim sferama društva, a pogotovo u oblasti zapošljavanja i obrazovanja“, istakao je dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dodavši kako su Romi i Romkinje i druge ranjive kategorije ovim programom deo sistema i tržišta rada, što predstavlja jedini način da se pruži zajednička pomoć i podrške onima kojima je potrebno.

On je pozvao korisnike ovog programa da konkurišu na mere podrške zapošljavanju koje je raspisao Sekretarijat za privredu, odnosno na konkurse koji su u toku.

Stručne obuke Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, prevashodno, zanatske profile je 2019. godine završilo više od 60 polaznika, a tokom aprila ove godine ovom stručnom usavršavanju se priključilo još 44 polaznika iz osetljivih grupa.

Direktor Edukativnog centra za, Aleksandar N. Ašonja, rekao je da su obuke trajale tri meseca i da su sprovođene u saradnji sa Udruženjem romskih studenata, kao važnim partnerom koji je vodio proces informisanja i uvođenja korisnika u meru stručnih obuka i koji im je pružao i mentorsku podršku.

Učesnici današnje svečanosti su i državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ninoslav Jovanović, v.d. direktora Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine, Ljiljana Mihajlović, kao i vođa programa za inkluziju Roma i drugih marginalizovanih grupa, Aleksandra Dimić – Ugrinaj, koja je ujedno bila i potpisnik oba dokumenta.

November 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates