Zajednička sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta: o ravnopravnosti polova i unapređenju položaja žena na tržištu rada

Novi Sad, 11. mart 2021. - Zajednička sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta održana je u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad. Dnevni red sednice podrazumevao je dve tačke oko kojih su se okupili svi socijalni partneri, a to su društveni i radni položaj žena, uz dopunu dnevnog reda pod definisanim nazivom ,,Društveni i radni položaj žena i rasprava o inicijativi za ratifikaciju Konvencije MOR broj 190 o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada“.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, član je PSES-a i učesnik zajedničke sednice, koji se u svom obraćanju posebno osvrnuo na mere i program podrške koje je Sekretarijat koncipirao i namenio prevashodno privrednim subjektima, ženskom i socijalnom preduzetništvu, kao primer afirmativne podrške preduzetnicama i unapređenju njihovog položaja i statusa na teritoriji AP Vojvodine.

,,Pravo je vreme za održavanje ovakve zajedničke sednice dva socijalno-ekonomska saveta, s obzirom da je ove godine dve decenije od uspostavljanja socijalnog dijaloga, čiji značaj hoćemo da istaknemo. Socijalni dijalog je nešto od čega nikada nismo odstupali i niti ćemo. Posebna tema, položaj ženskog preduzetništva u uslovima pandemije virusa Covid-19, jeste potaknuta osmim martom - Danom žena, ali i politikama Republičke i Pokrajinske vlade. Ravnopravnost bi trebalo da se podrazumeva, ali, nažalost, to još uvek nije slučaj. Zajedno ćemo nastojati da radimo na tome da ravnopravnost na tržištu rada, ali i kao opšti pojam, bude što pre dostignut“, naglasio je sekretar Ivanišević, dodavši da se na današnjij zajedničkoj sednici razgovaralo i o tome kako da se na najbolji način pruži institucionalni odgovori u izazovima u kojima se nalazi privreda, a posebno u kojima se nalaze preduzetnici.

On je podsetio da je budžet Pokrajinskog sekretarijata za privredu, kao i drugih sekretarijata u Pokrajinskoj vladi, povećani, te je moguće pružiti adekvatan odgovor i podršku u uslovima pandemije.

Predsedavajući Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, Vladimir Lalošević, je naglasio da je konvcept zajedničke sednice svakako usmeren ka umrežavanju i zajedničkom razmatranju svih ključnih pitanja od značaja za socijalnu politiku, unapređenje socijalnog dijaloga i povezivanje lokala sa pokrajinskim nivoom, odnosno republičkim, ističući da je od izuzetne važnosti intenzivnije raditi na horizontalnom i vertikalnom dijalogu, sa ciljem da se poboljšaju društvene okolnosti, položaj zaposlenih, poslodavaca, a samim tim i žena u tom sistemu, što je upravo današnja tema.

Prema podacima o ženskom preduzetništvu kojima raspolaže Unija poslodavaca Vojvodine, a koje su izložili na zajedničkoj sednici, tokom poslednje dve decenije slika se postepeno menjala, broj ženskih preduzeća je rastao, a menjala se i struktura samih preduzeća, pa su se u sve većoj meri pojavljivala pored tradicionalno ,,ženskih” oblasti i u delatnostima koje su manje radno intenzivne, a najviše u sektoru usluga. Iako se u ovom slučaju ne radi o reprezentativnom uzorku, uočljiv je trend ranijeg ulaska u preduzetništvo nego u prethodnom periodu, viši stepen obrazovanja, kao i širenje spektra biznisa koje žene pokreću i vode, naročito u oblasti inovativnih usluga.

Pored toga, u pogledu razloga i motiva da se uđe u preduzetništvo preovladava želja za samoostvarenjem i potreba da se stručno znanje i sposobnosti iskoriste u vlastitom biznisu kao i ekonomsko osnaživanje i uvećanje zarade.

Po drugoj tački dnevnog reda razmatrana je inicijativa za ratifikaciju Konvencije o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada. Ova konvencija štiti radnike i druga lica na tržištu rada, uključujući zaposlene u skladu sa definicijom u domaćem pravu i praksi, kao i lica koja rade bez obzira na njihov ugovorni status, lica koja se osposobljavaju, među kojima su stažisti i pripravnici, radnike čiji je radni odnos prestao, volontere, lica koja traže posao i kandidate za radno mesto, kao i ostale pojedince. Ona se primenjuje na sve sektore, bez obzira da li su privatni ili javni i bez obzira da li su deo gradskih ili seoskih područja. 

October 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates