Održan vebinar povodom Projekta ,,Održivi razvoj za sve”

 

Novi Sad, 2. februar 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, učestvovao je danas na vebinaru pod nazivom ,,Održivi razvoj za sve”, koji je deo projekta podržanog od strane vlada Švajcarske Konfederacije i Savezne Republike Nemačke a implementira se uz pomoć nemačke razvojne agencije GIZ u formi platforme za podsticanje i afirmisanje društvenog dijaloga na temu održivog razvoja. Cilj ovog vebinara je da okupi značajne društvene aktere i institucije i i podstakne na dijalog o temi  smanjenja siromaštva uopšte i posebno u uslovima pandemije virusa Covid-19.

Projekat je zvanično započeo 4. marta 2020. godine, a Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju koordiniraju rad partnera, a u implentaciji projekta učestvuje i šest organizacija civilnog sektora koje su organizovne u tri grupe i to za socijalnu inkluziju, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine. Projekat podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među značajnim predstavnicima iz sfere civilnih društava, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije u skladu sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

U okviru Projekta, Fondacija između ostalog organizuje vebinare na temu ciljeva održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goal (SDG)), a iz oblasti socijalne inkluzije. Tu spadaju i teme smanjenja stope siromastva i smanjenje broja gladnih, koji su definisani u 1. i 2. cilju.

Današnji vebinar koji obuhvata pomenuta dva cilja održivog razvoja obrađuje teme smanjenja siromaštva i smanjenja broja gladnih organizovan u okviru  projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira nemačka razvojna agencija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Pored Fondacije Divac, partneri na projektu su i Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Moderator vebinara je novinarka lista ,,Vreme“, Jovana Gligorijević, dok su učesnici pored pokrajinskog sekretara Ivaniševića i direktorka Fondacije Divac, Ana Koeshal, predsednica Saveta roditelja Udruženja Kreativno-edukativni centar, Slavica Živković, i predstavnici Udruženja Roma iz Obrenovca, kao i Fondacije Čovekoljublje.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, učestvovao je na ovom vebinaru, te sa sopstvenog stanovišta, kao i sa aspekta resora Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na čijem je čelu, tačnije sa aspekta privrede, turizma i zapošljavanja, predstavio aktuelnu situaciju i u domenima socijalne zaštite, radnog angažovanja i obrazovanja ranjivih i teže zapošljivih kategorija stanovništva. Pored navedenog, sekretar se osvrnuo i na svojevrsne poruke koje se upućuju javnosti u pogledu delovanja i rešavanja problema unutar ovih kategorija, sa posebnim osvrtom na romsku populaciju, osobe sa invaliditetom, te žrtve porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, kojima je posebno potrebna pomoć i podrška, bez obzira na velik broj postojećih afirmativnih mera, kako u pogledu podizanja kvaliteta životnih uslova, tako i u pogledu ostvarivanja svojih prava kod institucija i u ustanovama na svim nivoima.

Sekretar je posebno naglasio i neophodnost uspostavljanja adekvatnog sistema obrazovanja koje bi bilo usklađeno sa potrebama tržišta rada, a u okviru domena rada i zapošljavanja, resora koji pripadaju Sekretarijatu, te da će se aktivno raditi na uspostavljanju programa kojima bi se pružila podrška zapošljavanju upravo teže zapošljivih kategorija, a u skladu sa strategijom Nacionalne službe za zapošljavanje.

Učesnik onlajn konferencije bio je i  zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Palimir Tot, koji je napomenuo da državni organi koji su izradili strateška dokumenta u ovom domenu, višestruku pomoć i podršku imaju upravo od nevladinog, civilnog sektora, koje je potrebno saslušati, jer ovom i sličnim problemima veoma ozbiljno i temeljno pristupaju, dajući, pritom, veoma korisna i konkretna rešenja, podršku i logistiku.

October 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates