O novim aktivnostima, saradnji i projektima sa Fondom ,,Evropski poslovi“ AP Vojvodine

 

Novi Sad, 23. decembar 2020. - Susret pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, dr Nenada Ivaniševića, sa direktorom Fonda ,,Evropski poslovi" AP Vojvodine, Aleksandrom Simurdićem, a u prisustvu najbližih saradnika, obeležen je uzajamnom podrškom i definisanjem novih pravaca zajedničkog delovanja i saradnje, kao i otvaranja novih mogućnosti za saradnju na značajnim strateškim projektima u narednom periodu.

Sekretar Ivanišević je učesnicima istakao da postoje izvesni aspekti u Sekretarijatu u okviru kojih će doći do značajnih promena, tačnije u težištu rada, posebno u pogledu pružanja podrške lokalnim samoupravama.

,,Hoćemo da unapredimo konkurs za telkomunikacije namenjen lokalnim samoupravama, koje su istakle da im je upravo ta oblast od velikog značaja i da im je potrebno. Sa Turističkom organizacijom Vojvodine imamo nameru da se upustimo i u formiranje lokalnih turističkih organizacija gde nisu formirane i da pružimo pomoć postojećim, jer umnogome pomažu i podstiču razvoj turizma na lokalu. Takođe, pomoć privredi nam je jedan od prioriteta uz sve pomenuto, te bolje definisanje socijalne i kreativne ekonomije kako bi sve sprovedene aktivnosti na što efikasniji način dovele do takvog rezultata da vrednost i efekti tih konkursa budu na što višem i kvalitetnijem nivou. Svakako ćemo proći i kroz one programe Evropske unije koji podržavaju socijalni dijalog, jer je izostala svest o važnosti ovog pojma“, rekao je sekretar Ivanišević.

FEP će od januara meseca 2021. godine sprovoditi temeljno mapiranje resursa i potencijala u svih 45 jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, a uz unapred pripremljenu matricu parametara, ključnih tematskih oblasti na osnovu kojih bi se formirao i projektni konzorcijum.

,,Postoji mnogo tema koje su važne i aktuelne za Vojvodinu, a koje pospešuju kvalitet života. Tematske celine koje će se uzimati u obzir su transport, energetika, zaštita životne sredine, ruralni razvoj, privreda, poljoprireda, sa posebnim akcentom na proizvodnji hrane, te u tom svetlu je potrebno sagledati na koji način bi privreda mogla biti stavljena u fokus u okviru aktivnosti FEP-a. Ne možemo raditi na jačanju institucionalnih, administrativnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave, a da zanemarujemo privrednu aktivnost“, istakao je Simurdić, dodavši da će Fond svesrdno pomagati Sekretarijatu prilikom razrada tema, ideja, koncepata u okviru svih aktivnosti resora Sekretarijata.

Simurdić je takođe dodao da postoje brojni resursi, kako privredni, a posebno turistički, koji nisu prepoznati u svom punom potencijalu i kapacitetu. S obzirom da postoji mnoštvo aspekata za saradnju, Sekretarijat bi zajedničkim idejama i aktivnostima sa FEP-om sprovodio aktivnosti i vezane za projekat ,,Najbolje iz Vojvodine“ koji bi kao projekat bio revitalizovan. Namera je i da Sekretarijat za privredu pojedinačnim razgovorima i razmenom informacija i iskustava intenzivnije radi sa ključnim partnerima.

September 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates