Đoković: Naučna studija o balneološkom potencijalu Vojvodine istorijska u domenu velnes i spa industrije

 

Novi Sad, 9. maj 2018. - Konferencija posvećena naučnoj studiji pod nazivom „Balneološki potencijal teritorije AP Vojvodine - istraživanje resursa, multiparametarska valorizacija i pravci razvoja“, održana je danas u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Učesnicima su se obratili potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, dok je o studiji, njenom značaju i primeni, kao i o predstojećim projektima sa Sekretarijatom, govorio prof. dr Dejan Milenić sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Naučna studija je izrađena u skladu sa planom aktivnosti i programom rada Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za 2017. godinu i sveobuhvatna je analiza potencijala prirodnog lekovitog faktora, koja pored podzemnih voda uključuje i lekovita blata, gas i klimu kao lekoviti faktor. Sam predmet i obim istraživanja uključivao je multidisciplinarni tim stručnjaka.

,,Završena je studija balneološkog potencijala Vojvodine, kao rezultat rada od skoro godinu dana Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je nosilac većine evropskih projekata upravo iz ove oblasti. Prepoznali smo pedeset resursa, odnosno potencijala, koji su pogodni za dalje investicije i za izlazak na tržište. Danas predstavljamo prvi deo studije koji je definisao pomenute resurse na terenu, a kreće se i sa drugom etapom investicionog oblikovanja tih pedeset lokacija. Ovo će kasnije pomoći kako domaćim, tako i stranim investitorima“, rekao je prisutnima Đoković.

Đoković je dodao da je Studija zapravo istorijski dokument koji će AP Vojvodinu učiniti prepoznatom turističkom destinacijom, s obzirom da velnes i spa industrija generišu veliku zaradu, dok takvi sadržaji sve više privlače domaće i strane turiste. Po njegovim rečima, na samu Studiju se nadovezuju i brojni dokumenti koje je izradio Sekretarijat, poput strategije razvoja ruralnog turizma i sela, mapiranje i katastar biciklističkih staza Vojvodine, ali i Program razvoja turizma Vojvodine od strateškog značaja za dalji tok razvoja i ulaganja u određene turističke mikrolokalitete na teritoriji pokrajine.

,,Program razvoja turizma AP Vojvodine, koji se naslanja na republičku Strategiju razvoja turizma, u svom centru kao jedan od bazičnih turističkih proizvoda ima velnes i spa industriju. Upravo će nam to omogućiti da primenom različitih vidova mera podrške počnemo da razvijamo ovaj vid turizma, koji neće biti zasnovan na specijalnim bolnicama, odnosno banjama, već će ići ka komercijalizaciji i dovođenju najvećih svetskih brendova u Vojvodinu“.

Đoković je stava da ova Studija ima potencijal da trasira put novim investicijama na lokacijama u kojima je evidentiran balneološki potencijal.

Na teritoriji AP Vojvodine ukupno je odabrano pedeset perspektivnih lokacija i shodno tome i prirodni lekoviti faktori koji određuju potencijalnost odabrane lokacije. Za svaku od lokacija urađeni su katastarski listovi sa osnovnim podacima koji govore o lokaciji sa aspekta balneološke potencijalnosti sa predlogom načina korišćenja i eksploatacije.

Prof. dr Milenić je govoreći i o narednom projektu koji se nadovezuje na postojeću Studiju, a koji će biti završen do kraja godine, istakao da se njene analize vode, pored analiza eksploatacije potencijala, i kaskadnim korišćenjem banjskog resursa, te da će svih pedeset lokacija imati navedene sve moguće namene postojećeg resursa. To uključuje prostorno-urbanističku projekciju terena, arhitektonsko-građevinske nacrte mesta zahvatanja, analizu infrastrukturne opremljenosti mikrolokacija, ,,mapu puta“ za dobijanje neophodne dokumentacije i dozvola, kao i procenu ciljnih korisnika i izradu biznis planova za svaki pojedinačan slučaj.

July 2019
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates