Miroslav Vasin o značaju uloge civilnih društava u unapređenju oblasti elektronskih komunikacija

Novi Sad, 29. januar 2016. - Na svečanom potpisivanju ugovora sa korisnicima sredstava po javnom konkursu za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji se odnose na popularizaciju i edukaciju u oblasti informacionog društva na teritoriji AP Vojvodine, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin istakao je socijalni i privredni značaj napora civilnih društava u podizanju svesti građana o potrebama IT sektora i unapređenja elektronskih komunikacija. Konkursom Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova podržao je ukupno 57 projekata, koje su predložila udruženja građana, a odnose se na popularizaciju i edukaciju u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji pokrajine u ukupnom iznosu 5,5 miliona dinara.

Miroslav Vasin je naglasio da napori Sekretarijata idu u pravcu približavanja IT komunikacije i informacionih tehnologija što većem broju građana, prvenstveno mladih ljudi i dece. ,,Dugi niz godina Sekretarijat pokušava da promoviše jedan koncept koji afirmiše one koji su u mogućnosti da sa malim sredstvima stvore velika dela. Nevladin sektori i udruženja građana uspevaju da posluju u okviru ovog koncepta, što pokazuje impozantan broj kvalitetnih ideja i projekata. Informacione tehnologije i znanja, kao i zajednički rad na promociji IT sektora, predstavljaju jedan od prioriteta Pokrajinske vlade. Dragocena je misija civilnih društava, koji promovišu i ističu značaj informacionih tehnologija. Ciljevi odabranih projekata su najpre upoznavanje najmlađe populacije sa IT sektorom i bezbednom pristupu istom, rizicima i benefitima, potom pružanje pomoći talentovanim učenicima i motivacija za učešće u takmičenjima. Takođe, želeli smo da podstaknemo oblast edukacije, podstičući razvoj škola i akademija, kao i da pružimo pomoć i podršku osobama sa invaliditetom i marginalizovanim grupama“, rekao je Vasin.

Pokrajinski sekretarijat je ovim Konkursom značajno uticao na unapređenje bezbednosti građana pokrajine na internetu, a posebno dece, podizanjem svesti dece, nastavnika i roditelja o rizicima koji postoje prilikom korišćenja interneta, a kroz organizovanje i pripremitu edukativnih aktivnosti.

Pored toga, cilj Konkursa je i razvoj talenata u oblasti računarsta i informatike, organizovanjem kampova, škola i akademija u ovoj oblasti. Pored učenika i studenata, cilj je usavršavanje nastavnika za pripremu učenika za takmičenja u oblastima računarstva i informatike.

Jedan od ključnih ciljeva je i unapređenje socijalne uključenosti primenom informaciono-komunikacionih tehnologija, posebno unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa u ostvarivanju prava i preuzimanju odgovornosti sa drugim članovima društvene zajednice, kao i informisanje ovih osoba o postojanju IKT alata koji mogu da im unaprede svakodnevni život.

June 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates