Sektor za privredu

U Sektoru za privredu obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odeljenje za industriju i telekomunikacije, Odeljenje za preduzetništvo i zanatstvo.

U Odeljenju za industriju i telekomunikacije obavljaju se poslovi koji se odnose na poslove praćenja ukupnog privrednog razvoja i kretanja u industrijskoj proizvodnji kao i pojedinačno po granama u industrijskoj oblasti; učestvovanje u ostvarivanju procesa restruktuiranja i revitalitzacije u preduzećima; pružanja informativnih, konsultantskih i drugih usluga u oblastima standardizacije, sertifikacije i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda kojima se zadovoljavaju potrebe malih i srednjih preduzeća u toj oblasti; uvođenje sistema kvaliteta, standardizacije i sertifikacije industruijskih proizvoda; praćenje i realizacija projekata u skladu sa Strategijom programa privrednog razvoja AP Vojvodine; upravljanje i rad na realizaciji Projekta ''Najbolje iz Vojvodine''; dodela podsticajnih i drugih sredstava namenjenih razvoju privrede i stvaranju industrijskih parkova; učešće u pripremi nacrta zakona i drugih podzkonskih akata iz oblasti industrije i telekomunikacija; pripremanje predloga odluka i drugih opštih akata Pokrajinske vlade i Skupštine; predlaganje donošenja plana i programa ravnomernog privrednog razvoja Pokrajine u skladu sa Planom razvoja Republike Srbije; pripremanje analiza, izveštaja, informacija i stručnih mišljenja iz oblasti industrije; poslovi iz oblasti telekomunikacija; učestvovanje u utverđivanju politike razvoja u oblasti telekomunikacija; donošenja Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji; plana namene radio frekvencijskih opsega i plana raspodele radio frekvencija; praćenje promene zakona i drugih propisa iz oblasti  telekomunikacija, učestvovanje u izradi republičkih i pokrajinskih propisa u ovim oblastima; davanje stručnih mišljenja za izradu analiza, izveštaja i informacija iz ovih oblasti; saradanju sa privrednim subjektima, republičkim i pokrajinskim organima koji donose plan i strategiju razvoja  telekomunikacija; obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje i analiziranje kretanje u oblasti trgovine i usluga, cena i troškova života; analiziranje uticaja ekonomske politike na funkcionisanje tržišta i odnose ponude i tražnje; promet roba i usluga u prometu roba; zaštite potrošača; saradnje sa udruženjima potrošača; učestvovanje u pripremi republičkih zakona, drugih propisa i podzakonskih akata; ostvarivanje sradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu,praćenje i realizaciju projekata iz ovih oblasti, davanje stručnih predloga iz ovih oblasti i drugi poslovi po nalogu Sekretara i neposrednih rukovodilaca.

U Odeljenju za preduzetništvo i zanatstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na studijsko-analitičko praćenje tekućih privrednih kretanja; pripremu programa mera i programa razvoja preduzetništva, mikro, malih i srednjih privrednih društava; praćenje ostvarivanja programa i predlaganje mera za njihovo sprovođenje; pripremanje odluka i opštih akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u oblasti preduzetništva; podsticaj razvoja preduzetništva; izradu, praćenja i realizaciju projekata iz oblasti preduzetništva; utvrđivanje starih zanata svojstveni području Pokrajine i utvrđivanje i obezbeđivanje mera za njihovo unapređenje i razvoj; izradu planova, informacija i izveštaja iz oblasti biznis inkubatora, industrijskih parkova i klastera i vrši njihovu promociju; saradnju sa organima lokalne samouprave i drugim subjektima i učesnicima u oblasti preduzetništva; pripremanje analiza, izveštaja informacija i stručnih mišljenja iz oblasti preduzetništva; koordinaciju sa ostalim sektorima u Sekretarijatu; saradnju sa ostalim pokrajinskim i republičkim organima i obavljanje ostalih poslova po nalogu sekretara i neposrednih rukovodilaca.

September 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates