Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove

U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice – odeljenja: Odeljenje za pravne poslove i Odeljenje za  materijalno-finansijske poslove.

U Odeljenju za pravne poslove obavljaju se opšte pravni, upravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi, kao i drugi poslovi koji se odnose na stručnu pripremu akata za sednice Pokrajinske vlade i radnih tela, odnosno obradu predloga pokrajinskih uredbi, odluka i drugih opštih akata koje donosi Pokrajinska vlada; pripremu informacija za davanje saglasnosti Pokrajinske vlade u oblasti privrede, rada i zapošljavanja, turizma i regionalno-privredne saradnje, preduzetništva, zanatstva i inspekcijskog nadzora, izradu predloga plana aktivne politike zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodina (u daljem tekstu: Pokrajina) i realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u Pokrajini; pripremanje odluka o osnivanju organizacija od interesa za Pokrajinu u navedenim oblastima; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih akata u oblasti privrede i turizma; davanje uputstava i mišljenja za primenu zakonskih propisa i drugih akata organizacijama, ustanovama, institucijama i građanima; sprovođenje javnih nabavki;saradnja sa Pokrajinskim javnim pravobranilaštvom Vojvodine, praćenje rada saveta, komisija i drugih radnih tela Sekretarijata; priprema akata za subvencioniranje privrednih subjekata u Pokrajini i transfera nižim organima vlasti; saradnja sa drugim republičkim i pokrajinskim organima, organima jedinica lokalne samuprave i drugim institucijama i organizacijama; postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; poslovi vezani za odnose sa javnošću; pripremanje i organizovanje štampanja biltena, publikacija i propagandnog materijala za prezentacije Sekretarijata i privrednih potencijala Pokrajine u zemlji i inostranstvu; sačinjavanje zapisnika i zaključaka sa sastanaka Sekretarijata; obavljanje stručnih, operativnih i administrativnih poslova; poslovi evidentiranja, ažuriranja, arhiviranja i ekspedicije dokumentacije;

U Odeljenju za materijalno-finansijske poslove obavljaju se materijalno-finansijski poslovi za potrebe Sekretarijata i sa njima povezani studijsko-analitički, računovodstveni i administrativni poslovi, koji se odnose na: izradu predloga budžeta Sekretarijata, godišnjeg finansijskog plana Sekretarijata, kvartalnih planova i izveštaja o izvršenju finansijskih planova Sekretarijata; realizacija prispelih finansijskih obaveza u Sekretarijatu i drugi materijalno-finansijski poslovi.

U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obavljaju se i drugi opšte pravni, materijalno-finansijski i drugi poslovi po nalogu Sekretara i neposrednih rukovodilaca.

September 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates