Одлуке

2021. година

20. октобар 2021. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ - НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

19. октобар 2021. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ - ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ  

13. септембар 2021. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

13. септембар 2021. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ - ОПРЕМА 2021

13. септембар 2021. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ - РЕПРОМАТЕРИЈАЛ 2021

СТАРИ ЗАНАТИ - ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину

 

27. јул 2021. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

6. јул 2021. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

5. јул 2021. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

1. јул 2021. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

1. јул 2021. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

30. јун 2021. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ

25. јун 2021. - ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

17. јун 2021. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ

17. јун 2021. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - РЕФУНДАЦИЈА (КУПЉЕНО ОД 16.03.2020. ДО 01.03.2021. ГОДИНЕ)

17. јун 2021. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - АВАНС ПЛУС РЕФУНДАЦИЈА (60 ДАНА ОД ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ)

 

15. јун 2021. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ 

15. јун 2021. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

15. јун 2021. - ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА

 

19. мај 2021. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕДОБИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

18. мај 2021. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ -  ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

17. мај 2021. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ - НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

29. април 2021. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ -  ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

29. април 2021. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

 

29. април 2021. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ - НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

29. април 2021. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА

 

2020. година

17. децембар 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ

17. децембар 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава

 

31. јул 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

31. јул 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ КОЈИ СУ КУПЉЕНИ

31. јул 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ

31. јул 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЈЕ КУПЉЕН

31. јул 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕН

 

29. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

22. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ - VI

8. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

8. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ

3. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ - V

2. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

23. јун 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

09. јун 2020. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

02. јун 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

02. јун 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - МАШИНА И ОПРЕМА КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ

02. јун 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - МАШИНА И ОПРЕМА КОЈИ СУ КУПЉЕНИ

02. јун 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - РЕПРОМАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ

02. јун 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - РЕПРОМАТЕРИЈАЛ КОЈИ СУ КУПЉЕНИ

 

01. јун 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ - друга одлука

01. јун 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

01. јун 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ - II

29. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ - друга одлука по конкурсу

29. мај 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

28. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2020. ГОДИНИ

28. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

 

28. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

28. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ

28. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

 

27. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

27. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ

27. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

 

27. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ

27. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ

27. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

 

25. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

25. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - НАБАВКА ОПРЕМЕ

25. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

 

22. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

22. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

22. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС (ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ДОДЕЉЕНА СУБВЕНЦИЈА ОД МИЛИОН ДИНАРА ИЛИ ВИШЕ)

 

11. мај 2020. - ОБАВЕШТЕЊЕ ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА НА ЈАВНЕ КОНКУРСЕ СЕКРЕТАРИЈАТА У 2020. ГОДИНИ

11. мај 2020. - ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА/ПРИЈАВА И ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА

11. мај 2020. - ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

 

2019. година

25. децембар 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

25. децембар 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ - МЕЊА СЕ ИЗНОС СРЕДСТАВА

23. децембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

23. децембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

20. децембар 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

13. децембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

11. децембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

2. децембар 2019. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

29. новембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

29. новембар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

29. новембар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

22. новембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ

22. октобар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

22. октобар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

26. септембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

18. септембар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. септембар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. септембар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

26. јул 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ 

26. јул 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

22. јул 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

10. јул 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ

10. јул 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ - манифестације

15. јул 2019. - УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ СРЕДСТАВА

 

10. јул 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

4. јул 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

28. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНА У 2019. ГОДИНИ

26. јун 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, У 2019. ГОДИНИ

21. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДТСВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

21. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - машине, опрема, софтвер, нематеријална имовина - купљени у периоду од 7. августа 2018. до 21. марта 2019. године

21. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - машине, опрема, софтвер, нематеријална имовина - купљени у року од 30 дана од дана закључења уговора

 

20. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. јун 2019. ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

14. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2019. ГОДИНИ

14. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - РЕПРОМАТЕРИЈАЛ/АМБАЛАЖА КУПЉЕН(А) У ПЕРИОДУ 09.12.2018. - 21.03.2019. ГОДИНЕ

 

14. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ

14. јун 2019. - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОДЛУКЕ - КЛАСТЕРИ ОПРЕМА

 

11. јун 2019. - РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ КОНКУРСА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У 2019. ГОДИНИ

11. јун 2019. -  ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ

11. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

5. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

5. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката

 

3. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2019. ГОДИНИ

3. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку машина, опреме или софтвера у креативној економији - претходно учињен издатак

3. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку машина, опреме или софтвера у креативној економији - накнадно учињен издатак

 

31. мај 2019. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

29. мај 2019. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ

23. мај 2019. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

20. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ

20. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за репроматеријал и услуге - ПРЕТХОДНО УЧИЊЕНИ ИЗДАЦИ - креативна економија

20. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за репроматеријал и услуге - НАКНАДНО УЧИЊЕНИ ИЗДАЦИ - креативна економија

 

20. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

20. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку опреме - стари занати

20. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку репроматеријала - стари занати

 

17. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

17. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку репроматеријала који ће бити купљени у року од 30 дана од дана доношења Одлуке - социјална економија

17. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку репроматеријала који су купљени у периоду од 07.08.2018. године до дана расписивања Јавног конкурса - социјална економија

17. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку машина и опреме који ће бити купљени у року од 30 дана од дана доношења Одлуке - социјална економија

17. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку машина и опреме који су купљени у периоду од 07.08.2018. године до дана расписивања Јавног конкурса - социјална економија

 

13. мај 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

11. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

11. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - МАШИНЕ, ОПРЕМА И ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ

 

10. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2019. ГОДИНИ

10. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ

 

9. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

9. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ ТУРИЗАМ

 

25. април 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ

25. април 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ДЕГУСТАЦИЈЕ ТУРИЗАМ

 

25. април 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА ПРОЦЕСА

25. април 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ ТУРИЗАМ

 

19. фебруар 2019. - ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА 10. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА У БЕОГРАДУ, КОЈИ СЕ ОДРЖАВА ОД 21. ДО 24. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ, У СКЛОПУ 41. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

 

2018. година

26. децембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

24. децембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ

24. децембар 2018. - САГЛАСНОСТ на одобрени износ - манифестације 2018

 

18. децембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

18. децембар 2018. - ИЗЈАВА о сагласности - привреда - репроматеријал 2018

18. децембар 2018. - ДОПИС ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава - привреда - репроматеријал 2018 - МОДЕЛ

 

12. децембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ

12. децембар 2018. - САГЛАСНОСТ на одобрени износ - електронске комуникације 2018

 

6. децембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ

6. децембар 2018. - ИЗЈАВЕ - кластери 2018

 

3. децембар 2018. - ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

3. децембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

28. новембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

27. новембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ

26. новембар 2018. - ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ

22. новембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. - ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ, МЕЂУНАРОДНИХ, САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИЈУ

14. новембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

14. новембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

6. новембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНЕ

5. новембар 2018. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ

31. октобар 2018. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

29. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ

29. октобар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ  на одобрени износ - манифестације

 

24. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

24. октобар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ - привредни субјекти туризам

 

22. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

22. октобар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ - међународне манифестације

22. октобар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ

 

12. октобар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

 

12. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИЈУ

12. ОКТОБАР 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ - подизање квалитета објеката за дегустацију

 

11. октобар 2018. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

8. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ

8. октобар 2018. - ИЗЈАВE О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ - кластери

 

5. октобар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

3. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНА У 2018. ГОДИНИ

 

2. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

2. октобар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ - локалне самоуправе туризам

2. октобар 2018. - ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О НАМЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА - локалне самоуправе туризам

 

2. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

2. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

27. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

27. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

24. септембар 2018. - ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНЕ

20. септембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ

14. септембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ- ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

14. септембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНЈЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АУТОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

 

7. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за репроматеријал купљен у периоду од 7.12.2017. до дана расписивања Јавног конкурса

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за репроматеријал који ће бити купљен у року од 30 дана од доношења Одлуке

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за машине и опрему купљену у периоду од 7.12.2017. до дана расписивања Јавног конкурса

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за машине и опрему купљену у року од 30 дана од доношења Одлуке

 

7. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ

 

7. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ стари занати репроматеријал

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ стари занати опрема

 

5. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

5. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за репроматеријал

 

5. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ

5. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за машине, опрему, софтвер или нематеријалну имовину купљену у периоду од 1. јуна 2017. до 15. јула 2018. године

5. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за машине, опрему, софтвер или нематеријалну имовину која ће бити купљена у року од 30 дана од потписивања уговора

 

30. август 2018. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

30. август 2018. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

29. август 2018. - ИЗМЕНА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ

29. август 2018. - ИЗМЕНА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

27. август 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

28. јул 2018. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

14. јун 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУСТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОСКОВА НАБАВКЕ МАСИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА  У 2018. ГОДИНИ

14. јун 2018. - ОДЛУКА О ПОВЕЋАЊУ ИЗНОСА УКУПНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

13. јун 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУСТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОСКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ

19. фебруар 2018. - ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА 9. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА У БЕОГРАДУ, У СКЛОПУ 40. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

 

2017. година

29. децембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ - Одлука од 28.12.2017. и Одлука од 29.12.2017. године

28. децембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ

27. децембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

26. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

22. децембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

22. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

22. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

22. децембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 

19. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ.

19. децембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

19. децембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

 

15. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

15. децембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

 

15. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АПВ - ЗА ПОМОЋ МАРКЕТИНШКИМ АКТИВНОСТИМА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ОДРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

13. децембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ

8. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

13. новембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ СТАРИХ ЗАНАТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

13. новембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ

10. новембар 2017. - ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ

10. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

 

10. новембар 2017. - ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

10. новембар 2017. - ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗОВАЊА КОНГРЕСА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

9. новембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ СТАРИМ И УМЕТНИЧКИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

9. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ОПРЕМА

9. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ -РЕПРОМАТЕРИЈАЛ

 

9. новембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

9. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - КАПИТАЛНЕ

9. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ТЕКУЋЕ

9. новембар 2017. - ТАБЕЛА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ - КЛАСТЕРИ ДО 3 ГОДИНЕ

9. новембар 2017. - ТАБЕЛА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ - КЛАСТЕРИ ПРЕКО 3 ГОДИНЕ

 

9. новембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ 

9. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СУБВЕНЦИЈА

 

20. октобар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ

20. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - РЕФУНДАЦИЈА

20. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СУБВЕНЦИЈА

 

20. октобар 2017. - ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

20. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

 

18. октобар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ

18. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

18. октобар 2017. - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БУЏЕТА

 

16. октобар 2017. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

16. октобар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ

16. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - РЕФУНДАЦИЈА

16. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СУБВЕНЦИЈА

 

11. октобар 2017. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

11. октобар 2017. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

9. август 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ

9. август 2017. - САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

 

21. јул 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ИЗДАТАКА ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2017. ГОДИНИ - други део

21. јул 2017. - САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

 

10. јул 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ИЗДАТАКА ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2017. ГОДИНИ - први део

10. јул 2017. - САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

 

10. јул 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

10. јул 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

19. јун 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

8. фебруар 2017. - ОДЛУКА О ИЗБОРУ ИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА МЕЂУНАРОДНОЈ ТУРИСТИЧКОЈ БЕРЗИ ,,ITB BERLIN 2017", КОЈА СЕ ОДРЖАВА У БЕРЛИНУ, ОД 8. ДО 12. МАРТА 2017. ГОДИНЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ

1. фебруар 2017. - ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА ,,UTAZAS - TRAVEL 2017"БУДИМПЕШТА, МАЂАРСКА ОД 2. ДО 5. МАРТА 2017. ГОДИНЕ

 

2016. година

27. децембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ

19. децембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ И ПОМОЋ МАРКЕТИНШКИМ АКТИВНОСТИМА

12. децембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ СЕПТЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

12. децембар 2016. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ

12. децембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ

7. децембар 2016. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ

2. децембар 2016. - ОДУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ

2. децембар 2016. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СУБВЕНЦИЈА

2. децембар 2016. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - РЕФУНДАЦИЈА

 

18. новембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

18. новембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ  У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

10. новембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

10. новембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ  У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

9. новембар 2016. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА

12. октобар 2016. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМA, ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ

2. јун 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

1. јун 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

26. мај 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

26. мај 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

24. мај 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

20. мај 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ - ТРЕЋИ ДЕО

20. мај 2016. - ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку

20. мај 2016. - САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

 

20. мај 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

19. мај 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

19. мај 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

16. мај 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

21. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ

21. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ИЗЛОЖБИ У АП ВОЈВОДИНИ

20. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

19. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

18. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - 6. ОДЛУКА

18. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

14. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЛЕИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА - 2. ДЕО

8. април 2016. - ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ - 2. ДЕО 

8. април 2016. - ИЗЈАВА о сагласности са одобреним износом

 

7. април 2016. - ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ - 1. ДЕО 

7. април 2016. - ИЗЈАВА о сагласности са одобреним износом

 

7. април 2016. - ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

7. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ - 2. ДЕО

5. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ - 1. ДЕО

 

5. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ - ДРУГИ ДЕО

5. април 2016. - ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку

5. април 2016. - САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

 

4. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

31. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ - ПРВИ ДЕО

31. март 2016. - ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку

31. март 2016. - САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

 

31. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - ДРУГИ ДЕО

31. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

31. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

30. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ РОМСКИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА

29. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

28. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

28. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

23. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - 5. ОДЛУКА

21. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ

17. март 2016. - ИЗМЕНА 1. ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

***12. aприл 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ од 16. марта 2016. о додели средстава за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2016. години

16. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

16. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - 1.ДЕО

15. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА

10. март 2016. - ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОННКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ

7. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - 4. ОДЛУКА

 

25. фебруар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА

25. фебруар 2016. - КЛАСТЕРИ: ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТИ НА ИЗНОС

25. фебруар 2016. - КЛАСТЕРИ: ОБРАЗАЦ БУЏЕТА

 

25. фебруар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - 3. ОДЛУКА

22. фебруар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - 2. ОДЛУКА

18. фебруар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

22. јануар 2016. године - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АПВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

20. јануар 2016. године - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ-капиталне субвенције

15. јануар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

 

2015. година

16. децембар 2015. - ОДЛУКА О ИЗЕМНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИKАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ОД 30.11.2015. ГОДИНЕ

30. новембар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

3. новембар 2015. - ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

6. октобар 2015. године - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА  ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

6. октобар 2015. - ОДЛУКА О ОДБАЦИВАЊУ ПОЈЕДИНИХ ПРИЈАВА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА УЛАГАЊА У МАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ У 2015.

6. октобар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

6. октобар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

1. октобар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

9. септембар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ

9. септембар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ - ТРЕЋИ ДЕО

8. септембар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ - ТРЕЋИ ДЕО

8. септембар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА

20. август 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

11. август 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ - ДРУГИ ДЕО - О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ 

7. август 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ - ДРУГИ ДЕО

5. август 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

29. јул 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

21. јул 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

17. јул 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ - ПРВИ ДЕО

14. јул 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 1 - I

14. јул 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 2 - I

14. јул 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 3 - I

9. јул 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

3. јул 2015. - ДРУГИ ДЕО ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

2. јул 2015. - ДРУГИ ДЕО ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ

23. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА

23. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА / УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ - ПРВИ ДЕО

22. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

19. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ - ПРВИ ДЕО ОДЛУКЕ

16. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА

16. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ИЗЛОЖБИ У АП ВОЈВОДИНИ

12. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНИМ РЕГИОНАЛНИМ АГЕНЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДЕСТИНАЦИЈСКОГ УДРУЖИВАЊА ОПШТИНА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У АП ВОЈВОДИНИ

9. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

4. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
 
4. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
 
1. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
 
27. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
 
25. мај 2015. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ПО ПРОГРАМИМА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
 
25. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
 
19. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
 
19. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ - ОДЛУКА ДОНЕТА 18. МАЈА 2015.
 
18. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2015. ГОДИНЕ
 
12. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ РОМСКИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊЕИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА
 
7. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
 
7. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА
 
6. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ - ПРВИ ДЕО
 
6. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ - ПРЕДУЗЕТНИЦИ
 
6. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ - УДРУЖЕЊА
 
4. мај 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
 
29. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈE ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
 
24. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
 
17. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
 
16. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈE ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
 
16. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА /УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ СА ЦИЉЕМ ПОДИЗАЊА КАПАЦИТЕТА ОРГАНИЗАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊА РАДA
 
16. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА
 
16. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ПРОМОЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА КАО ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
 
9. април 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
 
8. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ - ДРУГИ ДЕО
 
6. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
 
3. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ - ПРВИ ДЕО

 

2014. година

26. децембар 2014. - О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

24. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

22. децембар 2014. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва

22. децембар 2014. - ОДЛУКА о додели средстава по основу Јавног конкурса за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине

18. децембар 2014. - ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електорнских комикација и информационог друштва

18. децембар 2014. - ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва удружењима грађана

17. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНИМ РЕГИОНАЛНИМ АГЕНЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДЕСТИНАЦИЈСКОГ УДРУЖИВАЊА ОПШТИНА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У АП ВОЈВОДИНИ

16. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

10. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесовратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме

4. децембар 2014. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва

4. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

4. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА

3. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У АПВ

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

25. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА

20. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

18. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ,,ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЗИЛАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ"

18. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА

18. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ СЕПТЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

18. новембар 2014. - ИЗМЕНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

14. новембар 2014. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

14. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

14. новембар 2014. - ИЗМЕНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

10. новембар 2014. -  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

10. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

6. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

30. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ - 2

30. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

28. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

28. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

27. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

27. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

22. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА

22. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

14. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

14. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

3. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

25. септембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

16. септембар 2014. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

10. септембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

28. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

28. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

28. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

26. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

12. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

12. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА

11. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ШКOЛСКЕ 2014/15 ГОДИНЕ

5. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА

30. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

30. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

24. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ОД 31. МАРТА 2014. ГОДИНЕ

24. јул 2014. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

24. јул 2014. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

21. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

15. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ ЦИВИЛНОГ И ЈАВНОГ СЕКТОРА 

11. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

3. јул 2014. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ  - У СКЛОПУ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

3. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

27. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ОД ЈАНУАРА ДО ЈУНА 2014. ГОДИНЕ

26. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

20. јун 2014. - ДРУГА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

20. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

18. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

18. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

11. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АФИРМАЦИЈЕ СЕОСКИХ СРЕДИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА - ,,СЕЛО СА РАЗГЛЕДНИЦЕ"

11. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

9. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

3. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

20. мај 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУФИНАНСИРАЈУЋИХ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРОГРАМЕ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2014. ГОДИНИ

15. мај 2014. -  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АФИРМАЦИЈЕ СЕОСКИХ СРЕДИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА - ,,СЕЛО СА РАЗГЛЕДНИЦЕ"

12. мај 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У РОМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

9. мај 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

9. мај 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА

23. април 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ПРОМОЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА КАО ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

October 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates