23. новембар 2017. - Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2017. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ  СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

Циљ доделе бесповратних средстава је подршка развоју социјалне економије на територији АП Војводине.

Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis  државне помоћи.

 

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства у износу од 12.500.000,00 динара се одобравају  по принципу субвенције и рефундације.

Висина средства за капиталне намене може бити:

а) за набавку машина или опреме:  од 300.000,00 до 2.000.000,00 динара, односно до 50% од вредности

б) за адаптацију пословног амбијента: од 300.000,00 до 800.000,00 динара, односно до 50% од вредности

Висина средства за текуће намене може бити:

а) за набавку репроматеријала: од 200.000,00 до 1.000.000,00 динара, односно до 50% од вредности

б) за унапређење пословања: од 100.000,00 до 500.000,00 динара, односно до 50% вредности.

Сви износи су без ПДВ-а и зависних трошкова.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

 

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа на Јавном конкурсу имају приватна предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом са важећом дозволом за рад добијеном од стране Министраства Републике Србије за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, под условима прописаним Правилником о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2017. години, (у даљем тексту: Правилник).

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребна документација за доделу бесповратних средстава прописана је Правилником.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу бесповратних средстава уређени су Правилником.

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Јавни конкурс се подносе на конкурсним обрасцима које се као и Правилник могу преузети са сајта Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Пријава на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос социјалној економији АП Војводине у 2017. години“, поштом или лично преко Писарнице покрајинских органа управе, радним даном од 9 до 14 сати.

Рок за подношење пријава је 07. децембар 2017. године.

Одлука о додели средстава објављује се на сајту Секретаријата.

Додатне информације се могу добити на број телефона: 021/487-4250 или 021/487-4248.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ПРАВИЛНИК

October 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates