23. новембар 2017. - Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2017. годину

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Циљ конкурса је подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва у локалним самоуправама  на територији АП Војводине.

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА

1. Успостављање хотспот локација у општинама и градовима у АП Војводини које ће грађанима омогућити слободан приступ интернету

2. Успостављање информационо-комуникационе инфраструктуре у школама за увођење е-наставе (ПАМЕТНА ШКОЛА)

3. Успостављање система видеонадзора у васпитно-образовним установама ради повећања безбедности деце и наставно-образовног особља, као и заштите објеката (БЕЗБЕДНА ШКОЛА)
4. Успостављање система видео надзора на раскрсницама ради побољшања безбедности саобраћаја и грађана – градска видеонадзорна мрежа.


ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства у  укупном износу од 24.386.480,09 динара.

1) За успостављање хотспот локација тражена средства не могу бити већа од 100.000,00 динара по хотспот локацији. Општина или град може конкурисати за највише пет хотспот локација.

2) За успостављање информационо-комуникационе инфраструктуре у школама за увођење е-наставе (ПАМЕТНА ШКОЛА) тражена средства не могу бити већа од 1.500.000,00 динара. За набавку рачунарске опреме (рачунари са мониторима) Покрајински секретаријат за приведу и туризам ће максимално одобрити 400.000,00 динара.

3) За успостављање система видеонадзора у васпитно-образовним установама ради повећања безбедности деце и наставно-образовног особља као и заштите објеката (БЕЗБЕДНА ШКОЛА) тражена средства по образовној установи не могу бити већа од 300.000,00 динара

4) За успостављање система видеонадзора на раскрсницама тражена средства не могу бити већа од 1.500.000,00 динара.
Укупан износ тражених средстава по свим тачкама конкурса не може бити већи од 2.100.000,00 динара.


ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ

Потребна документација за доделу бесповратних средстава прописана је Правилником за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2017. годину (у даљем тексту: Правилник).


КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу бесповратних средстава уређени су Правилником.


ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог Комисије.

Секретаријат ће, након доношења Одлуке, контактирати само учеснике Конкурса којима су средства одобрена.

Учесник Конкурса којем су додељена средства закључиће уговор.

Пријаве на Јавни Конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се, као и Правилник, могу преузети са сајта Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом достављају се у затвореној коверти на следећу адресу:
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.Са назнаком на лицу коверте „НЕ ОТВАРАТИ“ и „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА“ поштом или лично преко писарнице покрајинских органа управе, радним даном од 9 до 14 часова..

Рок за подношење пријава је 07. децембар 2017. године

Одлука о додели средстава објављује се на сајту Секретаријата.

Информације у вези са  Конкурсом  могу  се добити радним даном позивом на број 021/487- 4316.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ О1

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ О2

ПРАВИЛНИК

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

August 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates