17. новембар 2017. - Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2017. години

На основу чл. 3. Правилника о додели бесповратних средстава  за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у Аутономној покрајини Војводини, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ


Циљ Конкурсаје подршка развоју привреде и туризма у АП Војводини кроз подстицањеорганизације Регионалних међународних сајaмских манифестација (у даљем тексту: Регионални сајам).


ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује бесповратна средства,у укупном износу од1.500.000,00 динара,а  намењена су регионалним привредним коморама и удружењима за организацију регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2017. години.

 
ПРАВО УЧЕШЋА И УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу имају регионалне привредне коморе и удружења са територије АП Војводине (у даљем тексту: Подносилац пријаве), који су уписани у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре у даљем тексту: АПР) са активним статусом.

Подносилац пријаве учествује на Конкурсу, под  условима прописаним  Правилником о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. (у даљем тексту: Правилник), који је објављен на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поступак доношења одлуке, потребна документација и друга питања од значаја за Конкурс, прописани су Правилником.


КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником .

 
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на  Конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом и достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам,Булевар Михајла Пупина 16,Нови Сад, са назнакoм на лицу коверте „ЈАВНИ КОНКУРС за РЕГИОНАЛНЕ САЈМОВЕ”, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријавеје  24. новембар  2017. године.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на сајту Секретаријата.

Додатне информације могу се добити у Секретаријату на број 021/487 4481 или 021/487 4489 као и на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ПРАВИЛНИК

April 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates