Иван Ђоковић председавајући Покрајинског социјално-економског савета за наредни једногодишњи период

Нови Сад, 29. мај 2018. - Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, изабран је за председавајућег Покрајинског социјално-економског савета за  наредни једногодишњи период, на десетој седници одржаној данас у Скупштини АП Војводине.

Потпредседник Ђоковић је истакао да ће се чланови ПСЕС-а који су део покрајинске управе, као трећи члан у трипартитном дијалогу и социјални партнер, залагати за успешно спровођење социјалног дијалога и у наредном периоду.

,,Тежићемо ка формирању социјално-економских савета у градовима и општинама у Војводини. Поред свих надлежности које имамо и које су утврђене законом, ово питање би требало да буде једна од водећих активности ПСЕС-а“, рекао је Ђоковић.

На данашњој седници се разматрало по седам тачака, у оквиру којих је поред верификације чланова представника Покрајинске владе, доношења Одлуке о измени Одлуке о формирању Колегијума ПСЕС, представљена анализа актуелних привредних кретања у АП Војводини у периоду јануар – март 2018. године, коју је изнео председник Привредне коморе Војводине, Бошко Вучуревић.

Резимирајући анализу, Ђоковић је прецизирао појединости у оквиру свих наведених привредних сектора. Истакао је да индустријска производња у АП Војводини није на нивоу Републике Србије, али незнатно заостаје за њом. Поред тога, извоз у региону Војводине је нешто већа од извоза на нивоу Републике, а вредност увоза је знатно већа на нивоу нашег региона него у републици Србији, што јесте последица чињенице да већина фирми које увозе у овом периоду, које се односе на увоз енергената, регостроване су на територији АП Војводине, што се може, по његовим речима, окарактерисати као ,,статистичка аномалија“.

Председавајући се осврнуо и на трговину на мало, обим у Војводини је већи у односу на Републику Србију, док оно што указује на позитивну тенденцију која ће наступити и у осталим кварталима, то је раст броја долазака за 14,7 одсто и броја ноћења туриста за 16,9 одсто, који одступа у односу на просечни раст у првим кварталима у претходне три године, који се кретао између 12 и 13 одсто.

У погледу незапослених лица на нивоу Покрајине, Ђоковић је рекао да је тај број за 15,8 одсто смањен у односу на исти период у 2017. години, а број регистрованих запослених је порастао за 4 одсто, односно 20.748 лица. По његовим речима, мора се узети у обзир и чињеница да евиденција Националне службе за запошљавање ипак не показује стварни број запослених и незапослених, те се поставља питање шта је заправо усклађено са евиденцијом у смислу колики се број лица изузима са евиденције због непријављивања и неажурности, а колико је лица заиста мигрирало на привремене или трајне видове запослења. 

На седници је разматрана и иницијатива Уније послодаваца Војводине за изузимање предузетника од вођења пословних књига по систему двојног књиговодства и предлози за унапређење рада Пореске управе, као и њихова иницијатива за поједностављење пословања микро и малих привредних субјеката, у вези са обавезом именовања  „овлашћених лица“.

September 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates