Потпредседник Иван Ђоковић председавао седницом Савета за запошљавање

Нови Сад, 3. март 2017. - Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић, председавао је седницом Савета за запошљавање, основаном при Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, чији чланови активно учествују у спровођењу циљева постављених стратешким документом – Покрајинским акционим планом, а на основу стратешких опредељења и дефинисаних приоритета политике запошљавања у текућој години у АП Војводини.

На седници, Савет за запошљавање је прихватио предлог Покрајинског акционог плана запошљавања у АП Војводини за 2017. годину, који представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања на територији Покрајине. Тим документом се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, чиме би се омогућило одрживо повећање запослености у Војводини.

,,Први део Акционог плана описује надлежност, његову суштину, сврху, неке кључне тачке и параметре на основу којих се он даље конципира и даје статистички преглед и анализу величина битних за даље конципирање мера за његово спровођење. Изложене су саме мере и распони финансијских средстава и подстицаја за самозапошљавање, ново запошљавање, јавне радове и стручно оспособљавање. Оно што по својој суштини представља једну својеврсну врсту стартап-а и подстицаја јесте програм самозапошљавања који произилази из Националног акционог плана и утврђује Национална служба за запошљавање. Кроз конкурс који би везали за Покрајински акциони план дефинисали би која занимања и делатности треба подржати и поставили би критеријуме и бодовну листу ка делатностима које заиста то и заслужују и које су одрживе, са макроекономским оправдањем", рекао је потпредседник Ђоковић.

При изради ПАПЗ-а за 2017. годину узети су у обзир стратешки правци и циљеви Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020. године, као и приоритети и планиране активности усвојених националних стратегија и развојних докумената. Такође, узете су у обзир смернице које се односе на запошљавање, како би раст економије створио могућност за висок ниво запослености, продуктивности, социјалну и територијалну кохезију.

Приоритети у овом стратешком документу су усмерени ка улагању у људске ресурсе, подстицању социјалне инклузије на тржишту рада и отварању нових радних места. У дефинисање и израду Акционог плана укључени су социјални партнери и надлежне институције, како би се сагледавали и што успешније реализовали планирани програми и спровеле мере са што бољим резултатима.

January 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates