Стручна радионица из области туризма у сврху умрежавања и усавршавања туристичке привреде АП Војводине

Стручна радионица из области туризма под називом ,,Правци развоја туризма у АП Војводини“, у организацији Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, окупила је релевантне учеснике у области туризма како би републички и покрајински органи, локалне самоуправе, релевантне организације, стручна и шира јавност била упозната са  програмским активностима Покрајинског секретаријата, као и видовима подршке која је предвиђена у 2017. години. Циљ окупљања јесте управо умрежавање чиниоца туристичке привреде у сврху праћења актуелних трендова и усавршавања стручног кадра у овој области.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, је нагласио да је размена искустава и знања значајно полазиште за наредна усклађивања појединачних концепата уређивачке политике у области туризма.

,,Данас постоји стратешки и законски оквир за област туризма, у виду новоусвојене Стратегије развоја туризма која препознаје четири дестинације на покрајинском нивоу. Заједно са Туристичком организацијом Војводине, локалним смоуправама, регионалним развојним агенцијама и осталим туристичким актерима, Секретаријат ће креирати нови документ програма развоја туризма АПВ, који ће се у многоме ослањати на ову Стартегију. Данашњи заједнички закључци би требало да буду смерница у будућем раду, као и у утврђивању стратешких праваца Покрајинске владе и самог Секретаријата“, рекао је Ђоковић и додао да је фокус Секретаријата на активном туризму, циклотуризму, наутичком и бањском туризму, као и на њиховом увезивању путем руралног туризма.

Потпредседник Ђоковић је подсетио да је при Секретаријату ове године основан Савет за туризам са идентификовања кључних проблема и њихово превазилажење кроз имплементацију стратешких докумената на свим нивоима. Савет ће настојати да унапреди и област контроле пружања услуга у туристичко-угоститељским објектима и туристичким агенцијама, а релевантним институцијама и надлежним органима ће предлагати и мере за подстицање развоја туризма у Покрајини.

Помоћница Министра трговине туризма и телекомуникација, Рената Пинџо, истиче да војвођански многобројни потенцијали до сада нису били довољно валоризовани, али и да резултати из претходних година показују узлазни тренд када је реч о туризму Србије и северне покрајине. Она је истакла да је Стратегијом наглашен концепт развоја дестинација и кључна тржишта, како Војводине као дестинације, тако и издвојених, појединачних дестинација, које у наредних десет година могу донети економску вредност у туризму. Помоћница је истакла да је неопходно јачање људских капацитета, бавити се едукацијом кадрова, јер је људски фактор у овој делатности фактор успеха.

Учесници радионице су и председница Савета за туризам и шеф Катедре за туризам на ПМФ-у Универзитета у Новом Саду, проф. др Кристина Кошић, директор Туристичке организације Нови Сад, Бранислав Кнежевић, као и представници Туристичке организације Војводине, Новосадског сајма, Националног парка Фрушка гора, Завода за урбанизам Војводине, Републичке туристичке инспекције, Савета за туризам Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, кластера и компанија.

Као посебна тема од изузетног значаја јесте представљање предлога правилника о категоризацији манифестација која је полазиште за креирање документа намењеног праћењу и унапређењу манифестационог туризма у АП Војводини. Овим документом би се помогло организаторима да буду што бољи, како би њихови догађаји били одрживи и како би се пратио њихов рад у оквиру установљених критеријума којим се успоставља и систем метрике одређених индикатора манифестација. Правилних садржи укупно 25 критеријума на основу којих се спроводи бодовање и рангирање манифестације у оквиру четири ранга.

Посебна пажња се усмерава на особе са инвалидитетом којима би се омогућило да равноправно буду део туристичког доживљаја.

April 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates