Одржана седница Савета за железнички саобраћај

 

Данас је одржана седница Савета за железнички саобраћај, који је формиран као стручно саветодавно тело при Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, на којој је разматран актуелни процес корпоративног и финансијског реструктурирања ,,Железница Србије'' АД, са аспекта будућег статуса и организације железничког саобраћаја у АП Војводини. Поред тога, посебан акценат дат је новоусвојеном Закону о изменама и допунама Закона о железници, на основу кога се, ''Послови управљања на делу железничке инфраструктуре за коју управљач инфраструктуре нема економски интерес, преносе се управљачу инфраструктуре кога оснива аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе''. С обзиром на значај ових тема, седници je присуствовао и Керн Имре, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

На седници је закључено да је угрожен опстанак великог броја регионалних и локалних пруга у АП Војводини, јер ће се у наредном периоду сва улагања државе односити само на магистралне пруге. Од управљача железничке инфраструктуре тражиће се списак пруга у Војводини за које управљач нема економски интерес, након чега би се покрајина и локалне самоуправе у Војводини сагледале своје интересе и могућности за преузимање одређених пруга на управљање.

Поред ових тема, Савет је размотрио и инфромацију о реализацији ИПА пројекта који се односио на израду пројектно-техничке документације за пругу Сегедин – Реске – Хоргош – Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја. Заменик покрајинског секретара Јухас Балинт упознао је Савет да је на седници Републичке ревизионе комисије, која је одржана крајем новембра ове године у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од стране Комисије одобрен је Идејни пројекат пруге Суботица – Хоргош – Граница према Мађарској, чиме је овај пројекат званично постао важећи. Савет је подржао активности на реализацији пројекта изградње пруге Сегедин – Суботица – Баја, као и предлоге других прекограничних пројеката који се односе на унапређење железничког саобраћаја у АП Војводини.

May 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates