Сусрет секретара Иванишевића са челницима Покрајинског социјално-економског савета

Нови Сад, 17. новембар 2020. - Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, посетио је данас челнике Покрајинског социјално-економског савета. Председавајући ПСЕС-а, Владимир Лалошевић, и секретарка ПСЕС-а, Милина Тушјак, упознали су секретара и сараднике са структуром, оперативним процесима и самим радом, оријентационим и финансијским плановима Савета.

На нивоу АП Војводине трипартитни социјални дијалог успостављен је формирањем Покрајинског социјалног савета 2. јула 2003. године. Потписивањем Споразума, усвајањем Пословника о раду и формирањем радних група Савета створени су нормативни услови за успостављање трипартитног социјалног дијалога на нивоу Аутономне Покрајине Војводине, и пре законског уређивања ове материје. Након доношења Закона о социјално економском савету, рад Савета усклађен је са Законом. Нови Споразум о оснивању, деловању и начину рада Покрајинског социјално-економског савета закључили су 26. јула 2006. године Извршно веће АП Војводине, Унија послодаваца Србије – Послодавци Војводине, Савез самосталних синдиката Војводине и Покрајински одбор Уједињених гранских синдиката “Независност” - по утврђивању њихове репрезентативности.

Покрајински социјално - економски савет броји осамнаест чланова и чине га по шест представника Покрајинске владе, шест представника Уније послодаваца Војводине, шест представника репрезентативних синдиката на нивоу АП Војводине, и то три представника Савеза самосталних синдиката Војводине и три представника Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката ,,Независност”.

Колегијум Савета чине покрајински секретар за привреду и туризам и председници  организација социјалних партнера – председници Уније послодаваца Војводине, Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора УГС „Независност“.

Делокруг рада Покрајинског социјално-економског савета је од изузетне важности, а спроводи се кроз заузимање заједничких ставова о питањима из надлежности Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине везаних за материјални и социајлни положај запослених и послодаваца, остваривања трипартитног социјалног дијалога о питањима од интереса за запослене и послодавце, праћење, давање мишљења и предлагања решења у прописима који регулишу материјално-социјални положај запослених и послодаваца, помоћ у формирању локалних социјално-економских савета у свим градовима и општинама Војводине, непосредну помоћ у успостављању и подстицање бипартитног социјалног дијалога код послодаваца, едукацију социјалних партнера, као и кроз међусобно двосмерно информисање са Социјално-економским саветом Републике Србије и локалним социјално-економским саветима градова и општина.

October 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates