Војвођанска Скупштина усвојила Програм развоја туризма АП Војводине за период од 2018. до 2022. године

 

Извор: Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Нови Сад, 16. новембар 2018. – На јучерашњој седници Скупштине АП Војводине, усвојен је стратешки документ од великог значаја за унапређење и развој туризма у Војводини - Програм развоја туризма, израђен од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у сарадњи са светски признатим стручњацима за дату област. Програм обухвата спровођење јасно дефинисаних активности у сфери туризма за период од четири године и припремљен је у складу са Законом о туризму и Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период од 2016 до 2025. године.

Поменутом републичком Стратегијом дефинисане су четири туристичке дестинације - Нови Сад, Фрушка Гора и Сремски Карловци, Суботица, Палић и Потисје, Подунавље - Горње Подунавље и Нови Сад и Доње Подунавље, као и Банат са Вршцем. Сходно наведеном Програм, који се наслања на Стратегију, садржи, поред описа положаја и основних карактеристика планског подручја, и анализу стања, ресурсе планског подручја, swоt анализу, стратешке правце и фазе развоја туризма у Војводини, проблеме одрживог развоја планског подручја, предлоге и мере за њихово решавање, као и начин праћења реализације програмских активности. Овај стратешки документ превасходно дефинише кључне инвестиционе пројекте попут спа ризорта на Палићу, здравствених wеllness и винских ризортова, тематског забавног парка, те изградњу разноврсних рекреативних терена и објеката.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истиче да се Програм наслања на циљеве и препоруке републичке Стратегије, те да је његов циљ наменски и систематски приступ туризму, не само кроз економске индикаторе, већ и кроз мултипликативне ефекте које туризам има на свеобухватни друштвено-економски, локални и регионални развој, на развој културе и образовања, животну средину и развој комплементарних делатности, попут трговине, пољопривреде, енергетике, грађевинарства и слично.

У погледу пројеката намењених јавном сектору, Програм дефинише кључну улогу  приватизације, односно осавремењавања постојећих бања, потом урбанизовања градских средишта Војводине, туристичког развоја археолошког наслеђа, ревитализације Петроварадинске тврђаве и Подграђа, али и пружање подршке Новом Саду, као носиоцу две ласкаве тируле - Европске престонице младих 2019. и Европске престонице културе у 2021. години.

Ђоковић наглашава да је Војводина растућа туристичка регија, која свој одрживи туристички развој заснива на богатом природном и културном наслеђу и ресурсима, притом успешно спајајући пољопривредну производњу са иновативном туристичком понудом.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је настојао да иде у корак са републичким стратешким документима, те је своје подстицајне мере и програме, имплементиране у јавним позивима, као и сам рад Савета за туризам, основаног при Секретаријату, реализовао водећи рачуна о заступљености свих релевантних аспеката дефинисаних како у Стратегији, тако и у новоусвојеном Програму. Овим је постигнут правни оквир на покрајинском нивоу за даље институционално наменско улагање у туристичку инфраструктуру.

Извор: Скупштина Аутономне покрајине Војводине

April 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates