Једанаеста седница Покрајинског социјално-економског савета у знаку предстојеће конференције посвећене запошљавању и тржишту рада

Нови Сад, 8. октобар 2018. - Једанаестом седницом Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, отворена су многа питања превасходно у вези са организовањем треће по реду годишње конференције ПСЕС, која је најављена за прву половину децембра ове године, под називом „У сусрет проблемима запослених и тржишта рада“.

Конференција ће бити одржана под покравитељством Покрајинске владе, док ће кључни носиоци тематике овогодишње конференције ће бити репрезентативни синдикати, који ће излагати и дискутовати о актуелним проблемима запослених као и надолазећих проблема тржишта рада, везаних за „одливом мозгова“, посебно младих и квалификованих радника. У раду синдиката учествоваће и пружити подршку остали социјални партнери.

На седници је Унија послодаваца Војводине истакла проблеме који се јављају у женском предузетништву, посебно издвојивши активности и мере које предлажу за решавање овог социјалног проблема, као и друштвеног, економског и социјалног положаја жена.

Тим поводом је Ђоковић рекао да је управо Покрајински секретаријат за привреду и туризам први увео праксу да се у конкурсима додатно и кумулативно бодују жене, и као оснивачи и као директори, чиме се стимулише женско предузетништво.  Нагласио је да је уставни принцип заштите запослених жена и жена мајки доследно разрађен Законом о раду, али оваква заштита није институционализована за жене у предузетништву, због чега је неопходно што пре донети посебан закон. Покрајински социјално-економски савет је потом заузео став којим подржава све мере надлежних државних институцаија у оснаживању жена у привредном животу, захтевајући хитно деловање у доношењу Закона о социјалном предузетништву, па чак и доношење Закона о женском предузетнишву, као  lex specialisа, којим ће се свеобухватно уредити ово питање. 

Поводом Информације о стању трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа у градовима и општинама на територији АП Војводине, оцењено је да је оно још увек незадовољавајуће. Због тога је неопходно предузимање додатних стимулативних мера, као подстицај за оснивање социјално-економских савета у свим локалним самоуправама на територији Војводине. Усвојен је закључак којим се предлаже Покрајинској влади АП Војводине да определи додатна средства намењена локалним самоуправама као подршку за оснивање и рад локалних савета.  Интенција је да Покрајински секретаријат за привреду и туризам ова средства додељује локалним самоуправама по расписаном конкурсу у наредној години. 

March 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates