Одлуке

2020. година

31. јул 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

31. јул 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ КОЈИ СУ КУПЉЕНИ

31. јул 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ

31. јул 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЈЕ КУПЉЕН

31. јул 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕН

 

29. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

22. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ - VI

8. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

8. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ

3. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ - V

2. јул 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

23. јун 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

09. јун 2020. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

02. јун 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

02. јун 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - МАШИНА И ОПРЕМА КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ

02. јун 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - МАШИНА И ОПРЕМА КОЈИ СУ КУПЉЕНИ

02. јун 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - РЕПРОМАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ

02. јун 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - РЕПРОМАТЕРИЈАЛ КОЈИ СУ КУПЉЕНИ

 

01. јун 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ - друга одлука

01. јун 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

01. јун 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ - II

29. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ - друга одлука по конкурсу

29. мај 2020. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

28. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2020. ГОДИНИ

28. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

 

28. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

28. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ

28. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

 

27. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

27. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ

27. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

 

27. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ

27. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ

27. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

 

25. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

25. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - НАБАВКА ОПРЕМЕ

25. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

 

22. мај 2020. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

22. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

22. мај 2020. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС (ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ДОДЕЉЕНА СУБВЕНЦИЈА ОД МИЛИОН ДИНАРА ИЛИ ВИШЕ)

 

11. мај 2020. - ОБАВЕШТЕЊЕ ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА НА ЈАВНЕ КОНКУРСЕ СЕКРЕТАРИЈАТА У 2020. ГОДИНИ

11. мај 2020. - ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА/ПРИЈАВА И ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА

11. мај 2020. - ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

 

2019. година

25. децембар 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

25. децембар 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ - МЕЊА СЕ ИЗНОС СРЕДСТАВА

23. децембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

23. децембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

20. децембар 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

13. децембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

11. децембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

2. децембар 2019. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

29. новембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

29. новембар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

29. новембар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

22. новембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ

22. октобар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

22. октобар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

26. септембар 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

18. септембар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. септембар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. септембар 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

26. јул 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ 

26. јул 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

22. јул 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

10. јул 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ

10. јул 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ - манифестације

15. јул 2019. - УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ СРЕДСТАВА

 

10. јул 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

4. јул 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

28. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНА У 2019. ГОДИНИ

26. јун 2019. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, У 2019. ГОДИНИ

21. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДТСВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

21. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - машине, опрема, софтвер, нематеријална имовина - купљени у периоду од 7. августа 2018. до 21. марта 2019. године

21. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС - машине, опрема, софтвер, нематеријална имовина - купљени у року од 30 дана од дана закључења уговора

 

20. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. јун 2019. ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

14. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2019. ГОДИНИ

14. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - РЕПРОМАТЕРИЈАЛ/АМБАЛАЖА КУПЉЕН(А) У ПЕРИОДУ 09.12.2018. - 21.03.2019. ГОДИНЕ

 

14. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ

14. јун 2019. - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОДЛУКЕ - КЛАСТЕРИ ОПРЕМА

 

11. јун 2019. - РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ КОНКУРСА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У 2019. ГОДИНИ

11. јун 2019. -  ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ

11. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

5. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

5. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката

 

3. јун 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2019. ГОДИНИ

3. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку машина, опреме или софтвера у креативној економији - претходно учињен издатак

3. јун 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку машина, опреме или софтвера у креативној економији - накнадно учињен издатак

 

31. мај 2019. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

29. мај 2019. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ

23. мај 2019. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

20. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ

20. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за репроматеријал и услуге - ПРЕТХОДНО УЧИЊЕНИ ИЗДАЦИ - креативна економија

20. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за репроматеријал и услуге - НАКНАДНО УЧИЊЕНИ ИЗДАЦИ - креативна економија

 

20. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

20. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку опреме - стари занати

20. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку репроматеријала - стари занати

 

17. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

17. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку репроматеријала који ће бити купљени у року од 30 дана од дана доношења Одлуке - социјална економија

17. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку репроматеријала који су купљени у периоду од 07.08.2018. године до дана расписивања Јавног конкурса - социјална економија

17. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку машина и опреме који ће бити купљени у року од 30 дана од дана доношења Одлуке - социјална економија

17. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку машина и опреме који су купљени у периоду од 07.08.2018. године до дана расписивања Јавног конкурса - социјална економија

 

13. мај 2019. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

11. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

11. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - МАШИНЕ, ОПРЕМА И ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ

 

10. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2019. ГОДИНИ

10. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ

 

9. мај 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

9. мај 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ ТУРИЗАМ

 

25. април 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ

25. април 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ДЕГУСТАЦИЈЕ ТУРИЗАМ

 

25. април 2019. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ - ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА ПРОЦЕСА

25. април 2019. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ ТУРИЗАМ

 

19. фебруар 2019. - ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА 10. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА У БЕОГРАДУ, КОЈИ СЕ ОДРЖАВА ОД 21. ДО 24. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ, У СКЛОПУ 41. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

 

2018. година

26. децембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

24. децембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ

24. децембар 2018. - САГЛАСНОСТ на одобрени износ - манифестације 2018

 

18. децембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

18. децембар 2018. - ИЗЈАВА о сагласности - привреда - репроматеријал 2018

18. децембар 2018. - ДОПИС ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава - привреда - репроматеријал 2018 - МОДЕЛ

 

12. децембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ

12. децембар 2018. - САГЛАСНОСТ на одобрени износ - електронске комуникације 2018

 

6. децембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ

6. децембар 2018. - ИЗЈАВЕ - кластери 2018

 

3. децембар 2018. - ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

3. децембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

28. новембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

27. новембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ

26. новембар 2018. - ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ

22. новембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. - ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ, МЕЂУНАРОДНИХ, САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИЈУ

14. новембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

14. новембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

6. новембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНЕ

5. новембар 2018. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ

31. октобар 2018. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

29. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ

29. октобар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ  на одобрени износ - манифестације

 

24. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

24. октобар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ - привредни субјекти туризам

 

22. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

22. октобар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ - међународне манифестације

22. октобар 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ

 

12. октобар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

 

12. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИЈУ

12. ОКТОБАР 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ - подизање квалитета објеката за дегустацију

 

11. октобар 2018. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

8. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ

8. октобар 2018. - ИЗЈАВE О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ - кластери

 

5. октобар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

3. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНА У 2018. ГОДИНИ

 

2. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

2. октобар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ - локалне самоуправе туризам

2. октобар 2018. - ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О НАМЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА - локалне самоуправе туризам

 

2. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

2. октобар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

27. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

27. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

24. септембар 2018. - ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНЕ

20. септембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ

14. септембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ- ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

14. септембар 2018. - ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНЈЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АУТОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

 

7. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за репроматеријал купљен у периоду од 7.12.2017. до дана расписивања Јавног конкурса

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за репроматеријал који ће бити купљен у року од 30 дана од доношења Одлуке

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за машине и опрему купљену у периоду од 7.12.2017. до дана расписивања Јавног конкурса

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за машине и опрему купљену у року од 30 дана од доношења Одлуке

 

7. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ

 

7. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ стари занати репроматеријал

7. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ стари занати опрема

 

5. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

5. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за репроматеријал

 

5. септембар 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ

5. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за машине, опрему, софтвер или нематеријалну имовину купљену у периоду од 1. јуна 2017. до 15. јула 2018. године

5. септембар 2018. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за машине, опрему, софтвер или нематеријалну имовину која ће бити купљена у року од 30 дана од потписивања уговора

 

30. август 2018. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

30. август 2018. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

29. август 2018. - ИЗМЕНА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ

29. август 2018. - ИЗМЕНА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

27. август 2018. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

28. јул 2018. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

14. јун 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУСТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОСКОВА НАБАВКЕ МАСИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА  У 2018. ГОДИНИ

14. јун 2018. - ОДЛУКА О ПОВЕЋАЊУ ИЗНОСА УКУПНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

13. јун 2018. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУСТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОСКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ

19. фебруар 2018. - ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА 9. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА У БЕОГРАДУ, У СКЛОПУ 40. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

 

2017. година

29. децембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ - Одлука од 28.12.2017. и Одлука од 29.12.2017. године

28. децембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ

27. децембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

26. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

22. децембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

22. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

22. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

22. децембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 

19. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ.

19. децембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

19. децембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

 

15. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

15. децембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

 

15. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АПВ - ЗА ПОМОЋ МАРКЕТИНШКИМ АКТИВНОСТИМА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ОДРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

13. децембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ

8. децембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

13. новембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ СТАРИХ ЗАНАТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

13. новембар 2017. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ

10. новембар 2017. - ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ

10. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

 

10. новембар 2017. - ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

10. новембар 2017. - ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗОВАЊА КОНГРЕСА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

9. новембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ СТАРИМ И УМЕТНИЧКИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

9. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ОПРЕМА

9. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ -РЕПРОМАТЕРИЈАЛ

 

9. новембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

9. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - КАПИТАЛНЕ

9. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - ТЕКУЋЕ

9. новембар 2017. - ТАБЕЛА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ - КЛАСТЕРИ ДО 3 ГОДИНЕ

9. новембар 2017. - ТАБЕЛА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ - КЛАСТЕРИ ПРЕКО 3 ГОДИНЕ

 

9. новембар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ 

9. новембар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СУБВЕНЦИЈА

 

20. октобар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ

20. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - РЕФУНДАЦИЈА

20. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СУБВЕНЦИЈА

 

20. октобар 2017. - ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

20. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

 

18. октобар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ

18. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

18. октобар 2017. - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БУЏЕТА

 

16. октобар 2017. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

16. октобар 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ

16. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - РЕФУНДАЦИЈА

16. октобар 2017. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СУБВЕНЦИЈА

 

11. октобар 2017. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

11. октобар 2017. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

9. август 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ

9. август 2017. - САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

 

21. јул 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ИЗДАТАКА ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2017. ГОДИНИ - други део

21. јул 2017. - САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

 

10. јул 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ИЗДАТАКА ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2017. ГОДИНИ - први део

10. јул 2017. - САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

 

10. јул 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

10. јул 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

19. јун 2017. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

8. фебруар 2017. - ОДЛУКА О ИЗБОРУ ИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА МЕЂУНАРОДНОЈ ТУРИСТИЧКОЈ БЕРЗИ ,,ITB BERLIN 2017", КОЈА СЕ ОДРЖАВА У БЕРЛИНУ, ОД 8. ДО 12. МАРТА 2017. ГОДИНЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ

1. фебруар 2017. - ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА ,,UTAZAS - TRAVEL 2017"БУДИМПЕШТА, МАЂАРСКА ОД 2. ДО 5. МАРТА 2017. ГОДИНЕ

 

2016. година

27. децембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ

19. децембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ И ПОМОЋ МАРКЕТИНШКИМ АКТИВНОСТИМА

12. децембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ СЕПТЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

12. децембар 2016. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ

12. децембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ

7. децембар 2016. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ

2. децембар 2016. - ОДУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ

2. децембар 2016. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - СУБВЕНЦИЈА

2. децембар 2016. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ - РЕФУНДАЦИЈА

 

18. новембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

18. новембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ  У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

10. новембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

10. новембар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ  У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

9. новембар 2016. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА

12. октобар 2016. - ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМA, ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ

2. јун 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

1. јун 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

26. мај 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

26. мај 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

24. мај 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

20. мај 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ - ТРЕЋИ ДЕО

20. мај 2016. - ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку

20. мај 2016. - САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

 

20. мај 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

19. мај 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

19. мај 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

16. мај 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

21. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ

21. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ИЗЛОЖБИ У АП ВОЈВОДИНИ

20. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

19. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

18. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - 6. ОДЛУКА

18. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

14. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЛЕИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА - 2. ДЕО

8. април 2016. - ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ - 2. ДЕО 

8. април 2016. - ИЗЈАВА о сагласности са одобреним износом

 

7. април 2016. - ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ - 1. ДЕО 

7. април 2016. - ИЗЈАВА о сагласности са одобреним износом

 

7. април 2016. - ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

7. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ - 2. ДЕО

5. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ - 1. ДЕО

 

5. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ - ДРУГИ ДЕО

5. април 2016. - ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку

5. април 2016. - САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

 

4. април 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

31. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ - ПРВИ ДЕО

31. март 2016. - ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку

31. март 2016. - САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

 

31. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - ДРУГИ ДЕО

31. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

31. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

30. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ РОМСКИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА

29. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

28. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

28. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

23. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - 5. ОДЛУКА

21. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ

17. март 2016. - ИЗМЕНА 1. ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

***12. aприл 2016. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ од 16. марта 2016. о додели средстава за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2016. години

16. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

16. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - 1.ДЕО

15. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА

10. март 2016. - ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОННКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ

7. март 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - 4. ОДЛУКА

 

25. фебруар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА

25. фебруар 2016. - КЛАСТЕРИ: ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТИ НА ИЗНОС

25. фебруар 2016. - КЛАСТЕРИ: ОБРАЗАЦ БУЏЕТА

 

25. фебруар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - 3. ОДЛУКА

22. фебруар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - 2. ОДЛУКА

18. фебруар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

22. јануар 2016. године - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АПВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

20. јануар 2016. године - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ-капиталне субвенције

15. јануар 2016. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

 

2015. година

16. децембар 2015. - ОДЛУКА О ИЗЕМНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИKАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ОД 30.11.2015. ГОДИНЕ

30. новембар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

3. новембар 2015. - ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

6. октобар 2015. године - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА  ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

6. октобар 2015. - ОДЛУКА О ОДБАЦИВАЊУ ПОЈЕДИНИХ ПРИЈАВА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА УЛАГАЊА У МАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ У 2015.

6. октобар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

6. октобар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

1. октобар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

9. септембар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ

9. септембар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ - ТРЕЋИ ДЕО

8. септембар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ - ТРЕЋИ ДЕО

8. септембар 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА

20. август 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

11. август 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ - ДРУГИ ДЕО - О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ 

7. август 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ - ДРУГИ ДЕО

5. август 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

29. јул 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

21. јул 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

17. јул 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ - ПРВИ ДЕО

14. јул 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 1 - I

14. јул 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 2 - I

14. јул 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 3 - I

9. јул 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

3. јул 2015. - ДРУГИ ДЕО ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

2. јул 2015. - ДРУГИ ДЕО ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ

23. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА

23. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА / УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ - ПРВИ ДЕО

22. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

19. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ - ПРВИ ДЕО ОДЛУКЕ

16. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА

16. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ИЗЛОЖБИ У АП ВОЈВОДИНИ

12. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНИМ РЕГИОНАЛНИМ АГЕНЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДЕСТИНАЦИЈСКОГ УДРУЖИВАЊА ОПШТИНА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У АП ВОЈВОДИНИ

9. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

4. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
 
4. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
 
1. јун 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
 
27. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
 
25. мај 2015. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ПО ПРОГРАМИМА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
 
25. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
 
19. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
 
19. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ - ОДЛУКА ДОНЕТА 18. МАЈА 2015.
 
18. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2015. ГОДИНЕ
 
12. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ РОМСКИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊЕИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА
 
7. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
 
7. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА
 
6. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ - ПРВИ ДЕО
 
6. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ - ПРЕДУЗЕТНИЦИ
 
6. мај 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ - УДРУЖЕЊА
 
4. мај 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
 
29. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈE ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
 
24. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
 
17. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
 
16. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈE ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
 
16. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА /УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ СА ЦИЉЕМ ПОДИЗАЊА КАПАЦИТЕТА ОРГАНИЗАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊА РАДA
 
16. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА
 
16. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ПРОМОЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА КАО ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
 
9. април 2015. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
 
8. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ - ДРУГИ ДЕО
 
6. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
 
3. април 2015. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ - ПРВИ ДЕО

 

2014. година

26. децембар 2014. - О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

24. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

22. децембар 2014. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва

22. децембар 2014. - ОДЛУКА о додели средстава по основу Јавног конкурса за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине

18. децембар 2014. - ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електорнских комикација и информационог друштва

18. децембар 2014. - ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва удружењима грађана

17. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНИМ РЕГИОНАЛНИМ АГЕНЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДЕСТИНАЦИЈСКОГ УДРУЖИВАЊА ОПШТИНА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У АП ВОЈВОДИНИ

16. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

10. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесовратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме

4. децембар 2014. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва

4. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

4. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА

3. децембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У АПВ

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

27. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

25. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА

20. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

18. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ,,ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЗИЛАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ"

18. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА

18. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ СЕПТЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

18. новембар 2014. - ИЗМЕНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

14. новембар 2014. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

14. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

14. новембар 2014. - ИЗМЕНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

10. новембар 2014. -  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

10. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

6. новембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

30. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ - 2

30. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

28. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

28. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

27. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

27. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

22. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА

22. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

14. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

14. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

3. октобар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

25. септембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

16. септембар 2014. - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

10. септембар 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

28. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

28. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

28. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

26. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

12. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

12. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА

11. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ШКOЛСКЕ 2014/15 ГОДИНЕ

5. август 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА

30. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

30. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

24. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ОД 31. МАРТА 2014. ГОДИНЕ

24. јул 2014. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

24. јул 2014. - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

21. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

15. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ ЦИВИЛНОГ И ЈАВНОГ СЕКТОРА 

11. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

3. јул 2014. - ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ  - У СКЛОПУ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

3. јул 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

27. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ОД ЈАНУАРА ДО ЈУНА 2014. ГОДИНЕ

26. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

20. јун 2014. - ДРУГА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

20. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

18. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

18. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

11. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АФИРМАЦИЈЕ СЕОСКИХ СРЕДИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА - ,,СЕЛО СА РАЗГЛЕДНИЦЕ"

11. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

9. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

3. јун 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

20. мај 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУФИНАНСИРАЈУЋИХ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРОГРАМЕ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2014. ГОДИНИ

15. мај 2014. -  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АФИРМАЦИЈЕ СЕОСКИХ СРЕДИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА - ,,СЕЛО СА РАЗГЛЕДНИЦЕ"

12. мај 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У РОМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

9. мај 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

9. мај 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА

23. април 2014. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ПРОМОЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА КАО ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА