Документи / Обрасци

Документи/обрасци у 2021. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину - МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину - УСЛУГЕ 

СТАРИ ЗАНАТИ - ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину

 

Документи/обрасци у 2020. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2020. годину

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ) – Модел извештаја за рефундирање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера који су купљени у периоду 13.11.2019. – 18.02.2020. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ) – Модел извештаја за рефундирање издатака за набавку машина, опеме, рачунарске опреме, софтвера који ће бити купљени до 27.06.2020. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ) - Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која је купљена у периоду 13.11.2019. – 18.02.2020. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ) - Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која ће бити купљена до 27.06.2020. године

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - Модел извештаја за рефундирање издатака за набавку машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуге - који су купљени, испоручени и исплаћени у целости од 12.04.2019. до 18.02.2020. године

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуге -  ће бити купљен/а у року од 30 дана од закључења уговора

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ - Достављање документације за рефундирање издатака за набавку репроматеријала

 

Документи/обрасци у 2019. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - Модел извештаја о наменском утрошку средстава по уговору о коришћењу бесповратних средстава

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - Модел извештаја за рефундирање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера која је купљена у периоду 1.5.2019. – 26.10.2019. године 

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - Модел извештаја за рефундирање издатака за набавку машина, опеме, рачунарске опреме, софтвера која ће бити купљена до 20.12.2019. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која је купљена у периоду 1.5.2019. – 26.10.2019. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која ће бити купљена до 20.12.2019. године

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - Модел извештаја за рефундирање издатака - купљено у периоду од 7. августа 2018. до 21. марта 2019. године

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - Модел извештаја за рефундирање издатака - купљено у року од 30 дана од дана закључења уговора

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ - Модел извештаја о наменском утрошку средстава

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ - Модел извештаја за рефундацију ПРЕТХОДНО учињених издатака

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ - Модел извештаја за рефундацију НАКНАДНО учињених издатака

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-УСЛУГЕ - Модел извештаја за рефундацију ПРЕТХОДНО учињених издатака

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-УСЛУГЕ - Модел извештаја за рефундацију НАКНАДНО учињених издатака

СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА-Модел извештаја за претходне трошкове

СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА-Модел извештаја за накнадне трошкове

 

Документи/обрасци у 2018. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА 2018 - КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА:

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - рефундација - претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - рефундација - накнадно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - репроматеријал - претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - репроматеријал - накнадно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - услуге - претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - услуге - накнадно учињени издаци

 

Документи/обрасци у 2017. години:

МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АПВ

Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава - табеларни приказ буџета

 

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА - ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР - Модел дописа за субвенционисање трошкова 

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР - Модел дописа за рефундирање трошкова 

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР - Изјава о сагласности - рефундација

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР - Изјава о сагласноти - субвенција

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - РЕПРОМАТЕРИЈАЛ - Изјава о сагласности - рефундација

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - РЕПРОМАТЕРИЈАЛ -  Изјава о сагласности - субвенција

РЕПРОМАТЕРИЈАЛ - Модел ДОПИСА за рефундацију

РЕПРОМАТЕРИЈАЛ - Сагласност на одобрени износ

МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - Модел ДОПИСА за рефундацију 

МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - Сагласност на одобрени износ

September 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates