Документи / Обрасци

Документи/обрасци у 2018. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА 2018 - КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА:

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - рефундација - претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - рефундација - накнадно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - репроматеријал - претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - репроматеријал - накнадно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - услуге - претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава - услуге - накнадно учињени издаци

 

МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА 2018 - ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ:

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава

 

ИЗЈАВЕ 2018 - КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА

Изјава о прихватању бесповратних средстава за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години – претходно учињен издатак

Изјава о прихватању бесповратних средстава за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години – накнадно учињен издатак

Изјава о прихватању бесповратних средстава за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуге у 2018. години - репроматеријал - претходно учињен издатак

Изјава о прихватању бесповратних средстава за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуге у 2018. години - репроматеријал - накнадно учињен издатак

Изјава о прихватању бесповратних средстава за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуге у 2018. години - услуге - претходно учињен издатак

Изјава о прихватању бесповратних средстава за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуге у 2018. години - услуге - накнадно учињен издатак

 

Документи/обрасци у 2017. години:

МОДЕЛ ИЗВАШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АПВ

Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава - табеларни приказ буџета

 

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА - ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР - Модел дописа за субвенционисање трошкова 

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР - Модел дописа за рефундирање трошкова 

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР - Изјава о сагласности - рефундација

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР - Изјава о сагласноти - субвенција

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - РЕПРОМАТЕРИЈАЛ - Изјава о сагласности - рефундација

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА - РЕПРОМАТЕРИЈАЛ -  Изјава о сагласности - субвенција

РЕПРОМАТЕРИЈАЛ - Модел ДОПИСА за рефундацију

РЕПРОМАТЕРИЈАЛ - Сагласност на одобрени износ

МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - Модел ДОПИСА за рефундацију 

МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - Сагласност на одобрени износ

 

Документи/обрасци у 2016. години:

МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР: СУБВЕНЦИЈА - Извештај о утрошку средстава 

МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР: СУБВЕНЦИЈА - Напомене уз извештај

МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР: РЕФУНДАЦИЈА - Допис са приказом докумената и плаћања

МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР: РЕФУНДАЦИЈА - Напомене уз допис

ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА за прибављање и обраду података код Покрајинског секретаријата

ТУРИЗАМ: ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА о наменском утрошку средстава

ТУРИЗАМ: САГЛАСНОСТ на одобрена средства по Конкурсу број 133-401-210/2016-03

August 2018
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2018 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates