Привреда

Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине у 2017. години

Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години

Билтен број 1/2017: Социјална економија и социјално предузетништво

Програм за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама Аутономне покрајине Војводине за период 2015 - 2020. године

Стратегија развоја кластера

Пројекат регионалног плана развоја АП Војводине - анализа досадашњег развоја и SWOT анализа, Нови Сад, 2003.

Стратегија развоја и коришћења широкопојасног приступа у АП Војводини за период од 2012. до 2015. године

Елементи стратегије развоја мултимодалног транспортног система АПВ

Информација о раду Одељења инспекцијског надзора Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова

Елаборат модела за коришћење и управљање метрополитен мрежама у локалним самоуправама у АП Војводини

June 2019
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2019 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates