Општи документи

Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (мај 2020.)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (фебруар 2020.)

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (децембар 2018.)

Кодекс понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам за 2020. годину

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам за 2019. годину

Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Правилник о поступању по пријавамa и притужбама на рад запослених у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Мапе пословних процеса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Стратегија увођења, примене и развоја финансијског управљања и контроле у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Стратегија управљања ризицима Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Сагласност Покрајинске владе на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима

Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза

Програм за побољшање стања у области привреде, предузетништва и занатства

Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи

October 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates