13. фебруар 2016. - ИСПРАВКА јавних конкурса Секретаријата - продужетак рокова за пријаву

Категорија: Javni pozivi cirilica
Погодака: 9288

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, oбјављује

 

                                        ИСПРАВКУ

 

1.     Јавног конкурсаза доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години, број: 133-401-210/2016-03, објављеног  01.02.2016. године у листу «Дневник».

По овом  Јавном конкурсу, рок за подношење пријаве је 27. фебруар 2016. године.

 

2.     Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена  за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена у АП Војводини објављеног  01.02.2016. године у листу «Дневник».

По овом  Конкурсу, рок за подношење пријаве је 27. фебруар 2016. године.

 

3.   Конкурса за доделу бесповратних средстава  ромским непрофитним организацијама/удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња Број:133-401-209/2016-04 објављеног  01.02.2016. године у листу «Дневник».

По овом  Конкурсу, рок за подношење пријаве је 27. фебруар 2016. године.

 

4.     Јавног конкурсаза доделу бесповратних средстава невладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности на територији аутономне покрајине војводине, број: 133-401-230/2016-02 објављеног  02.02.2016. године у листу «Дневник».

По овом Јавном конкурсу, рок за подношење пријаве је 27. фебруар 2016. године.