Формиран Интерсекторски одбор Покрајинске владе надлежан за координацију, праћење и процену ефеката мера Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима

 

Поводом 25. новембра - Међународног дана борбе против насиља над женама, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова подсећа да је насиље над женама најистрајнији вид кршења људских права данас и најексплицитнији и најтрагичнији показатељ родне неравноправности.

Према подацима Покрајинског заштитника грађана, у АП Војводини у претходној години, полицији је поднето 7.098 захтева за интеревенцију ради заштите од насиља у породици. Број кривичних пријава који неке полицијске управе и станице подносе надлежним тужилаштвима због насиља над женама, десет пута је мањи од броја случајева који су пријављени полицији. Истраживање судске праксе, када је у питању кривично дело насиље у породици, показује да је велики проценат одбацивања кривичне пријаве (у 66,7 одсто предмета), најчешће због недостатка доказа. Процесуирање траје дуго, а казна је изречена сваком петом починиоцу, а то су превасходно мере упозорења и условна осуда. Олакшавајуће околности суд је нашао у 90 одсто случајева, међу којима доминирају ранија неосуђиваност и родитељство. Већина починилаца не признаје кривично дело, не осећа се кривим за догађај и не показује кајање за учињено дело.

У исто време, истраживање о распрострањености насиља у породици у АП Војводини показује да је свака друга жена доживела неки облик психичког насиља, док је 34 одсто њих трпело физичко насиље. Најчешће навођени разлози за остајање са насилником односе се на егзистенцијалне проблеме, веровање да ће насиље престати, страх да би то могло имати негативне последице по децу, одсуство подршке и помоћи породице и блиских особа, као и страх од освете насилника. Према подацима Мреже „Жене против насиља“, а на основу медијских објава, од почетка ове године на територији Аутономне покрајине Војводине у породично партнерском контексту убијено је 8 жена. Све убијене жене су познавале починиоца. Као последица ових злочина тринаест особа је остало без мајке, од тога три особе су малолетна деца. У 5 од 7 случајева, насилник је био пријављен надлежним институцијама и пре него што се убиство десило.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова у сарадњи са другим покрајинским органима, институцијама и невладиним организацијама, спроводи Програм за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини, за период од 2015. до 2020. године, са главним циљем да допринесе успостављању нулте толеранције на насиље према женама у породици и у партнерским односима у АП Војводини, узимајући овакав облик насиља за кршења људских права.

Активности које се спроводе у оквиру Програма представљају наставак политике Покрајинске владе у сузбијању насиља према женама у породично - партнерском односу који се кроз конкретне мере и пројекте већ седам година успешно спроводи. У периоду од 2009. године до данас одржана је 331 основна и специјализована обука на којима је учествовало готово 3.500 запослених из институција надлежних за непосредно решавање случајева насиља из 45 општина АП Војводине. Побољшана је доступност информација о насиљу у породици и услугама које се пружају у АП Војводини, проширено је знање опште јавности и повећано разумевање о неприхватљивости насиља међу младима и међу доносиоцима одлука. Током 2015. године најважнија достигнућа су спровођење 14 основних и специјалистичких обука за преко 250 запослених из надлежних институција, и 30 састанака за пружање стручне подршке у решавању конкретних случајева, подршка невладиним организацијама за пружање психосоцијалне подршке женама које су у ситуацији насиља и реализација конкурса за економско оснаживање жена које су биле или се налазе у ситуацији насиља на територији АП Војводине. Из буџета је за реализацију мера из Програма издвојено 7 милиона динара за 2015. годину, а за конкурс економског оснаживања жена укупно 10 милиона динара за 2014. и 2015. годину.

За ефикасно деловање против насиља, неопходно је да установе, органи и организације на територији АП Војводине теже системским, свеобухватним и усклађеним решењима и да предузимају, у оквирима својих надлежности, мере и поступке за превенцију и заштиту од свих облика насиља према женама у породици и у партнерским односима, нудећи обједињени и целовити одговор на насиље према женама, који у средиште ставља права жртве.

Управо из овог разлога, Покрајинска влада је на седници одржаној 25. новембра 2015. године, донела Одлуку о формирању Интерсекторског одбора надлежног за координацију, праћење и процену ефеката мера из покрајинског Програма против насиља над женама. Интерсекторки одбор има задатак да допринесе обезбеђивању финансијских и људских ресурса за делотворно, ефикасно и свеобухватно спровођење и праћење ефеката мера и активности предвиђених овим Програмом на територији целе АП Војводине. Формирање овог тела у складу је са мерама које предвиђа Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, коју је наша држава ратификовала и потвдила.

Податак да преко 80 одсто становништва Србије сматра да насиље у породици није приватна ствар и да надлежне институције морају да интервенишу без обзира на то да ли је жртва насиља у породици пријавила налисника у породици или није, говори нам да се опште стање у овој области мења и да једино одлучним, заједничким деловањем свих актера можемо очекивати даљи напредак у кажњавању насилника и подршци женама за наставак живота без насиља.

October 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates