Учесници ратова од 1990. до 1999. године додатно подстакнути у конкурсима Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

 

Нови Сад, 5. фебруар 2020.  - Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће у оквиру својих подстицајних мера за развој привреде у 2020. години додељивати бесповратна средства намењена повећању укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини.

Ове године, Секретаријат  је додатно препознао друштвено-одговоран аспект и значај који носи специфична категорија становништва, тачније учесници  оружаних сукоба у периоду од 1990. до 1999. године, који су вршили војне, те тиме патриотске дужности, у оружаним акцијама предузетим деведесетих година ради одбране српског народа на територији бивше СФРЈ, а такође и суверенитета, независности и територијалне целокупности државе.

Наиме, правилницима о додели бесповратних средстава за конкурсе из области привреде и то микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера, те конкурсима за набавку репроматеријала, подстицаје уметничким и старим занатима, потом за креативну економију, као и за допринос социјалној економији АП Војводине у текућој години, - предвиђени су посебни критеријуми којима се даје подстрек учесницима ратова деведесетих година.

До сада су у конкурсима Секретаријата додатним бројем бодова посебно стимулисане особе са инвалидитетом и жене предузетнице.

Планиран је и потпуно нови конкурс за набавку рачунарске опреме или услуге дигитализације како би се пословни и производни процеси дигитализовали и иновирали где је, такође, начињен посебан осврт на власника и одговорно лице који је био учесник у оружаним сукобима, или, пак, уколико запошљава учеснике оружаних сукоба у периоду од 17. августа 1990. године до 25. јуна 1999. године.

Такође, у 2020. години, велик се значај придаје пружању подршке развоју социјалне економије на територији Војводине, а кроз финансијску подршку привредним друштвима и предузетницима који запошљавају или послују са социјално и материјално угроженим категоријама становништва где су учесници ратова деведесетих година нa простору бивше Југославије препознати као посебна категорија. Статус борца ће се доказивати потврдом надлежног Војног одсека Војске Србије.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, Иван Ђоковић, истиче да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам у домену социјалне економије ишао корак испред Закона о социјалном предузетништву, користећи концепт нацрта као основу, препознавши резон законодавца и резон друштва. Дефинисан је концепт финансијског подстицаја не само оних који запошљавају особе са инвалидитетом и на које се односи Закон о запошљавању особа са инвалидитетом, већ и других привредних субјеката који запошљавају социјално угрожене категорије, а са  циљем да се пружи допринос конкурентности привреде, афирмацији и хуманом приступу унапређењу пословања области социјалне економије.

Поред поменутих конкурса Секретаријата планираних у текућој години, борци ратова деведесетих година ће се као посебна категорија становништва додатно бодовати и у конкурсима из области туризма и угоститељства.

October 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates